Vergoeding bij ontslag na pensioen

Vraag van de week


Na mijn pensioen ben ik weer gaan werken, nu ik de 75 jaar bereik vindt mijn werkgever het wel voldoende en wil het arbeidscontract beëindigen. Heb ik recht op een transitievergoeding?

Nee, de transitievergoeding is nadrukkelijk uitgesloten voor personeel die ontslagen worden en de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben. Dit staat beschreven in artikel 7:673:7:b in het Burgerlijk Wetboek. U kunt natuurlijk zelf wel onderhandelen met uw werkgever over een ontslagvergoeding, omdat hij de overeenkomst eenzijdig wil ontbinden zonder dat daar een bedrijfseconomische reden voor is. Sinds 1 januari 2016 zijn de regels voor werknemers die AOW-gerechtigd zijn duidelijker dan voorheen. Hieronder de meest belangrijke.

-              AOW’ers hebben recht op ten minste het minimumloon en minimumvakantietoeslag.
-              Als er een CAO van toepassing is, moet een AOW-er hetzelfde CAO-loon ontvangen als de andere werknemers die hetzelfde werk doen.
-              De werkgever betaalt het loon bij ziekte dertien weken door. In 2018 worden de regels geëvalueerd, dan wordt bepaald of de loondoorbetaling bij ziekte kan worden teruggebracht naar zes weken.
-              AOW’ers mogen bij reorganisatie als eerste worden ontslagen, dit om te voorkomen dat AOW’ers banen van met name 55-plussers zouden verdringen.
-              Een werkgever is niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden.
-              Als een AOW’er in vaste dienst wordt genomen, gelden de bestaande ontslagregels, maar ook dan wordt er geen transitievergoeding betaald.
-              De periode voor re-integratieverplichtingen en het opzegverbod bij ziekte zijn bij pensioengerechtigde werknemers maximaal 13 weken.
-              De zogeheten ketenbepaling bij tijdelijke contracten wordt opgerekt naar zes contracten in vier jaar.

Helaas hebt u geen recht op een transitievergoeding, maar de rechten voor werknemers die na hun pensioen door blijven werken zijn gelukkig wel een stuk duidelijker dan voorheen.