Wat kan ik het beste met mijn ontslagvergoeding doen?

Fiscaal expert Nicole Goud legt uit

Ik ben 50 jaar en ben onlangs door mijn werkgever op non-actief gesteld. Mijn maandloon bedroeg € 4.000. Met mijn werkgever ben ik een ontslagvergoeding van € 50.000 overeengekomen. Zal ik dit geld contant laten uitkeren en op een spaarrekening zetten of zijn er andere mogelijkheden?

U hebt aantal manieren waarop u de ontslagvergoeding kunt aanwenden:
•    direct laten uitkeren;
•    stamrecht aankopen;
•    opzetten van een Besloten Vennootschap (BV);
•    een combinatie.
 
Afhankelijk van uw wensen maakt u een keuze. U zult hierbij ook moeten denken aan de fiscale gevolgen van uw keuze.
 
Direct laten uitkeren
De ontslagvergoeding is een bruto uitkering. Dat houdt in dat er nog inkomstenbelasting over betaald moet worden. De ontslagvergoeding wordt daarom in één keer bij uw bruto-inkomen uit box 1 geteld en vervolgens belast. Dit kan betekenen dat de fiscus over (een deel van) uw ontslagvergoeding 52% inkomstenbelasting heft. Het restant ontvangt u op uw bankrekening en kunt u op een spaarrekening zetten. Als u voor deze mogelijkheid kiest dan kunt wellicht gebruik maken van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting.
 
Stamrecht aankopen bij een verzekeraar of een bank
Bij een stamrecht wordt uw bruto-ontslagvergoeding als koopsom in een stamrechtlijfrenteverzekering of op een stamrechtbankspaarrekening gestort. Uit het stamrecht vloeien periodieke uitkeringen voort. U kunt ervoor kiezen de periodieke uitkeringen direct na ontslag te laten ingaan, in de vorm van een direct ingaand stamrecht. Wanneer u niet direct een andere baan gevonden heeft, kunt u met de periodieke uitkeringen uit het stamrecht uw WW-uitkering aanvullen. U kunt de periodieke uitkeringen ook op een later tijdstip laten ingaan.
 
Het opzetten van een BV
Een derde mogelijkheid is het oprichten van een stamrecht-BV. Het brutobedrag van de ontslagvergoeding wordt dan in de stamrecht-BV gestort. Er vindt op dat moment geen belastingheffing plaats. Op de periodieke uitkeringen die in de toekomst uit de stamrecht-BV vloeien is te zijner tijd wel belasting verschuldigd. Een groot voordeel van de stamrecht-BV is de flexibiliteit. Op het moment dat u bijvoorbeeld een baan vindt, kunnen de uitkeringen stoppen en de uitkeringen worden uitgesteld tot de 65-jarige leeftijd. Het grootste nadeel van de stamrecht-BV is dat er kosten aan verbonden zijn, bijvoorbeeld oprichtingskosten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en accountantskosten. De stamrecht-BV wordt vaak geadviseerd wanneer u het voornemen hebt een eigen bedrijf in de BV-vorm te beginnen.
 
Combinatie
U kunt ook kiezen voor een combinatie van de hiervoor genoemde mogelijkheden. Een veel voorkomende combinatie is een stukje van de ontslagvergoeding direct laten uitkeren en een ander deel in een (uitgesteld) stamrecht stoppen. Een combinatie met het oprichten van de stamrecht-BV komt minder vaak voor. Dit komt door de hoge bedragen die met het oprichten en voeren van een BV gemoeid zijn. Al het geld is dan nodig om de BV te laten draaien.
 
Conclusie
De manier waarop u uw ontslagvergoeding kunt aanwenden is dus van veel factoren afhankelijk. Het is verstandig om uw wensen op een rijtje te zetten en u vervolgens goed te laten informeren.