Werkgevers hebben liever openstaande vacature dan 50-plusser in dienst

Getty Images

Vijftigplussers die werk zoeken, dreigen tussen wal en schip te vallen. De gedachte dat zij heus wel een baan krijgen als ze hun salariseis minderen, klopt niet.

''Als ouderen uitgaan van hun vorige salaris, vinden werkgevers ze te duur'', zegt Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. ''Maar als ze een bescheiden loon vragen, is dat voor diezelfde werkgevers een teken dat er kennelijk iets niet helemaal klopt, dat die oudere zichzelf wellicht niet goed genoeg acht voor de functie.''

Schippers analyseerde de salariseisen en baankansen van honderden werkzoekenden doormiddel van de twee jaarlijkse arbeidsmarkt enquête van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het resultaat: oudere werkzoekenden solliciteren zich net zo suf als jongeren. Veel van hen zijn bereid om salaris in te leveren om een baan te vinden, maar het helpt allemaal niet.  Schippers’ conclusie is dat de baankansen van oudere werklozen teniet worden gedaan door hun leeftijd. 

Zo zit de helft van alle werkloze 50-plussers al meer dan een jaar thuis, tegen slechts een derde van alle WW’ers samen. In de eerste negen maanden van dit jaar zegden bijna 21.000 mensen van 55 jaar en ouder hun uitkering op omdat ze een baan hadden gevonden. Een groot aantal, maar een nog groter aantal  raakte in dezelfde periode de WW-uitkering kwijt omdat de maximale duur was bereikt: 27.000 personen.  
 

En dat terwijl er in verschillende sectoren personeelstekorten dreigen. ''Aan het begin van de eeuw lieten bedrijven soms liever een vacature open staan dan dat ze een oudere werknemer in dienst namen. Dat kan nu zomaar weer gebeuren,'' aldus Schippers. 

''De overheid moet werkgevers bijsturen in hun vooroordelen over ouderen,'' vindt hij. ''We geven meer geld uit aan het bemiddelen bij de verkoop van een huis, dan bij het bemiddelen van ouderen voor een baan.''

Bron 
  • De Telegraaf