Werkloosheid daalt onder 45-plussers

De werkloosheid neemt af, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. En onder 45-plussers daalde de werkloosheid de afgelopen maanden het sterkst.
Het aantal werklozen is de afgelopen maanden steeds sneller gedaald. Dat komt vooral omdat steeds minder werkenden hun baan verliezen. Er belanden minder mensen in de ww dan een paar jaar geleden en dat is uiteraard goed nieuws.
 
Daarnaast is er sprake van banengroei. Halverwege 2016 bereikte het aantal banen een nieuw record. Het grootste aandeel in die banengroei werd geleverd door de uitzendbureaus. Maar ook in de handel en horeca trok de werkgelegenheid aan. In de zorg daalt het aantal banen nu al drie jaar op rij, desalniettemin blijft de zorg de grootste bedrijfstak in Nederland: bijna één op de zes banen is een baan in de zorg.
 
Nog steeds is het voor jongeren makkelijker om een baan te vinden dan voor ouderen. Bijna de helft van de werkloze 15-45jarigen in 2014 had een jaar later een betaalde baan gevonden. Van de werklozen van 45 tot 75 jaar was na een jaar een kwart weer aan het werk. De langdurige werkloosheid is onverminderd het hoogst onder ouderen; zij staan achteraan in de rij als het om het vinden van een baan gaat. Maar het laatste half jaar zie je een zodanig economisch herstel, dat ook langdurig werkloze ouderen eindelijk aan de beurt komen voor een baan.
 
En zelfs met de zestigers gaat het de goede kant op. De laatste tien jaar is het aantal werkende zestigers gestegen van 247.000 naar 658.000. Dat komt door de bevolkingsopbouw - er zijn steeds meer zestigers - maar ook door de toenemende arbeidsparticipatie. De helft van de 60- 65jarigen heeft een baan, tien jaar geleden was dat nog geen kwart. De gemiddelde pensioenleeftijd is opgelopen naar ruim 64 jaar.
 
Bron: CBS-rapport 'De arbeidsmarkt in cijfers 2015'