Meer slachtoffers bij Schadefonds

Vorig jaar vroegen 9251 slachtoffers van geweldsmisdrijven een financiële tegemoetkoming aan bij het Schadefonds. Dat is ruim een derde meer dan in 2018. Die stijging houdt verband met de toenemende aandacht voor slachtofferrechten.

Het Schadefonds nam in 2019 8608 beslissingen, die leidden tot een uitgekeerd bedrag van 20,2 miljoen euro. De gemiddelde tegemoetkoming per slachtoffer bedroeg een kleine vierduizend euro. Verreweg de meeste aanvragen zijn vanwege mishandeling (44 procent). Ook zedenmisdrijven (15 procent) en diefstal met geweld (14 procent) kwamen veel voor.

De aandacht voor slachtofferrechten is toegenomen. Wanneer slachtoffers aangifte doen bij politie, ontvangen zij de verklaring rechten van slachtoffers. Slachtofferhulp Nederland, een belangrijke doorverwijzer voor het Schadefonds, lanceerde een nieuw digitaal platform voor slachtoffers. In 2020 willen Schadefonds en partners, zoals politie, OM, CJIB en Slachtofferhulp, meer onderling samenwerken. Zo komt er een digitaal portaal met informatie van de verschillende instanties op één plek.