Nieuw huwelijksvermogensrecht sinds 2018; toch uitsluitingsclausule opnemen?

Naar aanleiding van uw laatste artikel op PlusOnline, waarin u onder meer ingaat op de vraag of het echtpaar met dochter een uitsluitingsclausule moet opnemen in hun testament, heb ik nog de volgende vraag.

U stelt dat de schoonzoon meedeelt in de erfenis wanneer dochter en schoonzoon trouwen in gemeenschap van goederen. Ook vraagt u of het niet zo is dat in het nieuwe huwelijksvermogensrecht de erfenis nooit in enige gemeenschap kan vallen (tenzij dit expliciet is afgesproken) en de schoonzoon dus niet meedeelt in de erfenis tenzij dochter eerder overlijdt en de vordering in haar nalatenschap valt?

Sinds 2018 is inderdaad het huwelijksvermogensrecht gewijzigd in die zin dat onder andere erfenissen bij huwelijken na die datum aangegaan steeds privé blijven. Dit maakt deel uit van de sindsdien volgens de wet geldende beperkte gemeenschap van goederen. Als de echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk niets anders regelen, valt dit deel van het vermogen dus in elk geval niet in enige gemeenschap van goederen. U heeft dan ook helemaal gelijk. Dat is ook de reden dat ik de zinsnede “wanneer dochter en schoonzoon trouwen in gemeenschap van goederen” had opgenomen.

Bedenk echter dat tijdens een huwelijk de partners altijd alsnog kunnen beslissen om de (wettelijke) beperkte gemeenschap van goederen of de afgesproken huwelijkse voorwaarden om te zetten in volledige gemeenschap van goederen. En dat is precies waar u als ouder geen grip op heeft. Op uw testament heeft u dat wel. In mijn optiek blijft het dus nog steeds verstandig om een uitsluitingsclausule op te nemen in uw testament; tenminste als u niet wilt dat uw nalatenschap op dat moment bij de koude kant terecht komt.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.