Vegetarisch woonpark moet vleeseter toelaten

De Stichting Woonzorg Nederland mag een vleeseter niet weigeren als huurder van een woning op een vegetarisch woonpark. Vegetarisme is te beschouwen als een levensovertuiging. Het weigeren van een vleeseter is daardoor verboden discriminatie op grond van levensovertuiging.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Commissie voor de Rechten van de Mens. Een vrouw wil graag op het Vegetarisch Woonpark Ommershof in Oosterbeek wonen. Zij kan daar echter geen woning huren, omdat zij geen vegetariër is. Alleen mensen die minimaal drie jaar principieel vegetariër zijn, komen in aanmerking voor een huurwoning. Het Vegetarisch Woonpark is eigendom van de Stichting Woonzorg, een landelijke woningcorporatie gericht op senioren en mensen met een beperking.

De vrouw vindt dat een woningcorporatie geen eisen mag stellen aan het eetgedrag of de levensovertuiging van een potentiële huurder. Een voorwaarde dat je minimaal drie jaar principieel vegetariër bent, is een subjectieve zienswijze die je niet kunt stellen aan het huren van een woning.

Respecteren

De Stichting Woonzorg heeft het Woonbpark in 2012 overgenomen en daarbij beloofd de kernwaarden van het Woonpark te respecteren. De bewoners hechten sterk aan hun vegetarische levensovertuiging en willen vanuit principieel en praktisch oogpunt met gelijkgestemden samen leven. Woonzorg wijst erop dat het hele idee achter gelijke behandeling de bescherming van zulke groepen is.

De Commissie is het daar niet mee eens. De eis dat bewoners vegetariër moeten zijn, is een direct onderscheid op grond van levensovertuiging. Dat is verboden, tenzij er een geldige uitzondering is. Vegetariërs hebben het recht om bij elkaar te wonen, als zij dat willen en een vereniging zou zo'n eis kunnen vastleggen in de statuten. Maar daarvan is hier geen sprake. Woonzorg is geen vereniging maar een stichting die in het openbaar huurwoningen aanbiedt. Zo'n stichting mag daarbij geen onderscheid maken op grond van levensovertuiging.