Liever geen hoog eigen risico

Bijna 80% van de verzekerden heeft vorig jaar voor een zo laag mogelijk eigen risico in de zorgverzekering gekozen. 85% is dat voor 2015 weer van plan. Slechts een op de zeven verzekerden koos vorig jaar voor het maximale eigen risico. En zeer weinig mensen kozen een eigen risico tussen het maximum en minimum in.

Dit blijkt uit de Zorgenquête 2015 van de website overstappen.nl. Uit de enquête blijkt dat mannen gemiddeld meer eigen risico nemen dan vrouwen.

De leeftijdsgroep 40 - 50 jaar telt het hoogste aantal mensen met een hoog eigen risico. Ook in de leeftijdsgroep 20 - 30 jaar zijn relatief veel mensen die een hoog eigen risico kiezen. De belangrijkste reden voor een hoog eigen risico is de lagere premie.

Zorggebruik

Iets meer dan de helft van de verzekerden die in 2014 geen gebruik heeft gemaakt van zorg, had geen vrijwillig eigen risico, maar alleen het verplichte eigen risico. Zij kunnen besparen op hun premie door een vrijwillig eigen risico te nemen, op voorwaarde dat ze ook in 2015 geen zorg zullen gebruiken.

Ook blijkt er een verband tussen de aanvullende verzekering en een vrijwillige eigen risico. Verzekerden zonder aanvullende verzekering kiezen veel vaker voor het hoger eigen risico dan verzekerden met een aanvullende verzekering.