Verzekerde wil vrije zorgkeuze

Bij de keuze van een zorgverzekering vindt 81 procent een 'vrije zorgkeuze van arts, ziekenhuis etc.' een (zeer) belangrijk aspect. 82 procent vindt dat van de 'zekerheid dat ik achteraf niet toch een deel zelf moet betalen.'

Dit blijkt uit een onderzoek van CustomerMatch in opdracht van verzekeraar Ohra. Hieruit blijkt ook dat drie op de vier verzekerden denkt dat zij een 'vrije zorgkeuze' hebben bij de eigen verzekering. In werkelijkheid heeft dertig procent van de verzekerden een restitutiepolis met een 'vrije zorgkeuze'. Slecht acht procent heeft een 'volledig vrije keuze' met een zuivere restitutiepolis waarbij er geen risico is voor eigen bijbetaling achteraf. Er zijn slechts enkele verzekeraars die deze polis aanbieden.

Natura of Restitutie

Het onderzoek toont aan dat er meer onduidelijkheid leeft. 62 procent weet niet hoe men verzekerd is of noemt een onjuiste polis. Het blijkt dat de begrippen natura-, budget- en restitutiepolis onvoldoende bekend zijn. Bij een naturapolis betaalt de verzekeraar de rekening rechtstreeks aan de zorgverlener. Een verzekerde moet in principe voor zorg aankloppen bij zorgverleners die een contract hebben afgesloten met de verzekeraar. Bij niet-gecontracteerde zorgverleners betaalt de verzekering een lagere vergoeding en moet de verzekerde bijbetalen.Een budgetpolis is een naturapolis met een klein aantal gecontracteerde zorgaanbieders.  Bij een restitutiepolis kan de verzekerde zelf de zorgverlener kiezen. Soms moet de verzekerde de rekening betalen en declareren bij de verzekering, maar soms kan de rekening ook rechtstreeks naar de verzekering. Dat verschilt per verzekeraar. Een restitutiepolis is meestal duurder dan een naturapolis.

Bron: CustomerMatch