Zo wordt de zorgpremie besteed

Alle verzekerden betalen samen bijna 42 miljard aan premie voor de Zorgverzekeringswet. Het overgrote deel gaat op aan ziekenhuiszorg (ruim 22 miljard euro), op flinke afstand gevolgd door farmacie (4.6 miljard euro) en geestelijke gezondheidszorg (3,4 miljard euro).

Dit meldt Vektis, op basis van cijfers over 2016. Ook verpleging en verzorging (3,2 miljard euro), huisarts (3,1 miljard euro) en hulpmiddelen (1,4 miljard) kosten meer dan een miljard per jaar.
Kinderen tot twee jaar en 65-plussers maken de hoogste zorgkosten per persoon. Vanaf de leeftijd van 55 stijgen de zorgkosten per persoon behoorlijk. Zo zijn de zorgkosten voor 55 tot en met 64 jarigen 2.897 euro per jaar, terwijl de zorgkosten voor 85-plussers gemiddeld 9.167 jaar bedragen.

Mondzorg

De kosten voor het ziekenhuis bedragen gemiddeld 1319 euro per persoon. Kleine kinderen tot twee jaar en 55-plussers hebben hogere zorgkosten dan gemiddeld. Bij de paramedische zorg is het beeld anders. Vooral kinderen zijn grootverbruikers, met kinderen van twee tot en met zeven jaar als topverbruikers met gemiddeld 102 euro. Dat is een euro minder dan de zorgkosten voor 85 plussers. Onder paramedische zorg vallen fysiotherapie, logopedie en diëtiek.

Bij de kosten voor mondzorg zijn kinderen van acht tot en met zeventien onbetwist koploper met 151 euro per kind. Voor kinderen wordt een bezoek aan de tandarts vergoed door de basisverzekering, voor volwassenen niet. De hoge kosten voor kinderen komen waarschijnlijk door fluoridebehandelingen, vullingen, röntgenonderzoek en dergelijk.

Bron(nen):