Zorgpremie sinds 2006 bijna 75 procent gestegen

Verzekerden die het eigen risico van hun basiszorgverzekering niet op hoefden te maken, betalen nu bijna 75 procent meer zorgpremie dan dertien jaar geleden. Mensen die hun eigen risico wel opmaakten, betalen 68 procent meer zorgpremie. Opvallend: mensen die meer zorg vragen, zagen hun zorgpremie in de afgelopen dertien jaar procentueel gezien minder hard stijgen.

Deze cijfers maakte onderzoeksbureau MoneyView bekend. Dit onderzoeksbureau houdt elk jaar de zorgverzekeringen tegen het licht.

Grote prijsverschillen basisverzekeringen

Een ander opvallend gegeven uit het onderzoek van MoneyView zijn de prijsverschilen tussen de basisverzekeringen. De duurste naturapolis is per maand maar liefst € 28,45 duurder dan de goedkoopste naturapolis. Bij de restitutiepolissen bedraagt het verschil tussen de duurste en de goedkoopste restitutiepolis € 20,60.

Overstappen?

Nog steeds zijn er maar weinig mensen die overstappen naar een andere zorgverzekeraar. In de periode 2017/2018 ging het om 6,2 procent van alle verzekerden. Dat percentage ligt in lijn met voorafgaande jaren. Sinds de mogelijkheid tot overstappen bestaat, is 61 procent van de verzekerden nog nooit overgestapt. Vektis, de organisatie die alle zorgdata bijhoudt, stelt dat jongeren en stedelingen vaker overstappen.

Restitutiepolis of naturapolis: check de gecontracteerde zorgverleners

Het blijft lastig, dat verschil tussen de naturapolis en de restitutiepolis. Beide verzekeringsvormen werken met gecontracteerde zorg. Dit betekent dat u altijd moet controleren of uw zorgverzekeraar de zorgverlener van uw keuze wel gecontracteerd heeft. Daarnaast is het verstandig om bij uw keuze voor een zorgverzekering te checken of de verzekeraar bij niet-gecontracteerde zorg uitgaat van marktconforme tarieven of van wettelijke maximumtarieven.

Naturapolis en niet-gecontracteerde zorg

De naturaverzekering vergoedt bij niet-gecontracteerde zorg slechts een deel van de rekening. U ontvangt dan een percentage van het marktconforme bedrag óf van het wettelijke maximumtarief dat voor de behandeling in kwestie is vastgesteld. Volgens de Consumentenbond is dat 20 tot 35 procent van de factuur van uw zorgverlener. Het restant – 65 tot 80 procent – moet u dus zelf betalen. Als u een naturapolis heeft, moet u dus altijd checken of de behandelaar van uw keuze wel een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Vraag ook altijd of uw zorgpolis wel binnen dat contract valt.

Restitutiepolis en niet-gecontracteerde zorg

Maakt u gebruik van een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet u de rekening meestal eerst zelf betalen en daarna declareren bij uw zorgverzekeraar. De verzekeraar vergoedt daarna het volledige marktconforme bedrag of het volledige wettelijke maximumtarief dat voor de behandeling is vastgesteld.

Naturapolis vaak goedkoper

Nog een verschil zit ‘m in de premie: een naturaverzekering is vaak goedkoper dan een restitutieverzekering. Daar zijn meerdere redenen voor: bij een restitutieverzekering heeft u veel meer keuze in gecontracteerde zorgverleners. U kunt dus op veel meer plekken terecht voor vergoede zorg.
Verder laten naturaverzekeringen hun communicatie bijna altijd volledig digitaal verlopen. Dat geldt ook voor het indienen van zorgdeclaraties.

Bronnen:
MoneyView
Independer
Consumentenbond