Hoe gaat een uitvaart op afstand in zijn werk?

Getty Images

Op dit moment is het helaas niet verantwoord voor grote groepen mensen om een uitvaart te bezoeken, omdat door het corona-virus dit soort bijeenkomsten een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Gelukkig is er in deze moderne tijden een fijne oplossing: de uitvaart op afstand. Zo werkt het.

Deze maatregelen gelden vooralsnog tot en met 28 april 2020.

Op dit moment organiseren de meeste uitvaartverzorgers geen uitvaarten met meer dan 30 personen. Uiteraard is de uitvaartverzorger zelf wel fysiek bij de uitvaart aanwezig. Catering (koffie, thee, broodjes) is op dit moment in de regel niet beschikbaar. Vanwege de hygiënevoorschriften vanuit de overheid mag u ook geen hand geven bij het condoleren en de regel over de verplichte afstand van 1,5 meter wordt nauwlettend nageleefd. Mocht de ruimte dit niet kunnen accomoderen, dan is het aantal toegestane personen nog lager, en zullen velen de uitvaart thuis kunnen meemaken. Nabestaanden die niet aanwezig zijn bij de uitvaart, kunnen deze dan volgen via een livestream of video-opname.

Wat als ik zelf ziek ben?

Nabestaanden die zelf het coronavirus hebben opgelopen kunnen eigenlijk niet bij de uitvaart aanwezig zijn. Een uitzondering hierop zijn zogenaamde ''eerstegraads'' nabestaanden, de directe familie: als hun gezondheidstoestand het toe laat (geen koorts en niet hoesten) kunnen zij eventueel met een chirurgisch mondneusmasker op aanwezig zijn. Informeer hierover bij uw uitvaartverzorger.

Op afstand meebeleven: zo gaat het in zijn werk

U meldt het overlijden en de uitvaartverzorger neemt contact met u op.  Vanuit veiligheidsoogpunt werken ook deze mensen momenteel vanuit huis. Het regelen van de uitvaart kan wel telefonisch of anders via videogesprek plaatsvinden. De uitvaartverzorger stuurt per e-mail een bevestiging en zal u vragen deze ook zelf te bevestigen. 

Video-opnamen kunnen rechtstreeks (realtime) bijgewoond worden via internet middels zogenoemde streaming video van de uitvaart, afscheidsbijeenkomst, begrafenis of crematie. Het gevoel er bij geweest te zijn, kan velen helpen voor het verwerken van het verdriet over het verlies.

Het live uitzenden via internet kan worden geregeld door:

  • de uitvaartverzorger
  • nabestaanden zelf, door een persoon die ervaring heeft met video opnemen en het live uitzenden via internet
  • het uitvaartcentrum zoals het crematorium
  • een ingehuurd bedrijf dat gespecialiseerd is in videoreportages en ervaring heeft met streaming video

Toestemming video-opnamen en uitzending via internet

De uitvaartlocatie moet officieel toestemming geven voor filmen op de locatie, maar gezien de omstandigheden zijn de meeste daar momenteel wel toe bereid. Vraag het voor de zekerheid toch even na. Afspraken zullen moeten worden gemaakt over wat wel of niet in beeld mag komen en eventueel hoe.

De wens kan bestaan om de opnamen van de uitvaartplechtigheid niet openbaar, voor iedereen zichtbaar, uit te zenden. De nabestaanden hebben wellicht liever dat alleen betrokkenen bij de overledene de uitzending zien. Dat kan worden geregeld door de livestream of film met online wachtwoord te beveiligen. Zo kunnen alleen de personen die beschikking hebben over het wachtwoord de uitvaartplechtigheid op afstand bijwonen.

Checklist betreft de afspraken

  • Informeer aanwezigen van de uitvaart- plechtigheid over de video-opnamen, in verband met de privacy
  • Reserveer (indien nodig) een gedeelte in de afscheidsruimte voor mensen die beslist niet opgenomen willen worden. Maak dus ook geen opname van dat deel van ruimte of van de personen
  • Vraag vooraf schriftelijk toestemming voor opname en uitzending aan direct betrokken personen. Denk bijvoorbeeld aan sprekers, of de ceremonieleider
  • Om vervelende privacy en andere kwesties na afloop te voorkomen, kunnen afspraken het beste schriftelijk worden vastgelegd / bevestigd

Wat als de overledene het coronavirus had?

Als u het vermoeden heeft dat uw dierbare besmet was met het coronavirus, dan is het belangrijk dat u dit meldt bij de uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger is op de hoogte van de veiligheidsregels rondom het coronavirus en zal u hierover informeren. De regels zijn vastgesteld door het RIVM en de betrokken GGD. In principe kan de uitvaart gewoon doorgaan op de reguliere manier. Het virus overleeft immers maar kort buiten het mensenlichaam: van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit is na een overlijden geen factor meer.

Bronnen: Monuta, Begrafenis-uitvaart.net

Auteur