Luistertip: podcast over voltooid leven

Getty Images

In juli werd het wetsvoorstel 'Voltooid leven' ingediend door D66. De artsenorganisatie KNMG was al van meet af aan tegen dit wetsvoorstel en heeft daar nu een podcast over gemaakt. Interessant voor iedereen die meer wil weten over de kritiek op dit wetsvoorstel.

Begin dit jaar werd een onderzoek gepresenteerd naar de doodswens en het 'voltooid leven'-gevoel onder 20.000 vijftigplussers. De uitkomsten waren verrassend. Het wetsvoorstel van D66 is bedoeld voor stervenshulp voor 75-plussers die het leven voltooid vinden en een doodswens hebben. Maar die mensen hebben de onderzoekers niet gevonden. Hoe zit het dan wel, met dat voltooid levengevoel?

In deze podcast geeft Els van Wijngaarden, onderzoeker van de Universiteit van Humanistiek en eindverantwoordelijk voor dit onderzoek, kritisch commentaar. Ook ethicus en jurist van de KNMG Antina de Jong geeft tegengas aan het wetsvoorstel.  De voorstanders van de wet komen niet aan het woord. Dat is uiteraard D66, die het wetsvoorstel ziet als een vorm van zelfbeschikking voor ouderen. Ook uit het onderzoek naar het levenseinde van Plus Magazine bleek dat de helft van de ouderen positief staan tegenover het idee van stervenshulp bij een voltooid leven.

Beluister hier de podcast:

https://www.bnr.nl/brandstories/artsen-podcast/10419988/2-hebben-ouderen-recht-op-hulp-bij-zelfdoding

Het kabinet komt waarschijnlijk in deze regeringsperiode niet meer aan toe aan het wetsvoorstel 'Voltooid leven'.

Auteur