Waar vind ik troost?

Getty Images

Bemoediging bij verdriet; dat is volgens Van Dale de officiële betekenis van het woord troost. Een tamelijk summiere betekenis, als u bedenkt hoeveel manieren van troost er zijn. Troost na het overlijden van een dierbare – daar gaat dit artikel over.

Troost vindt u soms op de meest onverwachte momenten. Ja, vaak is het de arm die iemand om u heenslaat. Maar ook het zonlicht dat zacht gefilterd door de bomen valt, kan voelen als troost. Of het ontvangen van een mooie brief. De buurvrouw die onverwacht met een schaal lasagne op de stoep staat. En dan zijn er natuurlijk boeken en films, therapeuten en rituelen, workshops en monumenten – kortom, te veel om op te noemen.

Uitvaart als troost

De uitvaart is een dag vol verdriet, maar tegelijkertijd kan het ook een heel troostende dag zijn. Zeker een persoonlijke uitvaart, een uitvaart die recht doet aan de overledene, kan in die zin veel bijdragen. Veel mensen zeggen na afloop van zo’n uitvaart dat het een heel emotionele maar ook heel warme en troostende dag was. Juist vanwege de troost die het kan geven, is het zo belangrijk dat u de ruimte neemt om de uitvaart van uw dierbare persoonlijk vorm te geven.

Foto’s of film

Omdat de uitvaart zo’n emotionele dag is, kiezen steeds meer mensen ervoor een fotograaf in te huren of filmopnamen te laten maken. Een mooi fotoalbum of een film kan veel troost bieden, ook al bent u er misschien pas maanden of zelfs jaren later aan toe om ernaar te kijken.

De mensen om u heen

Zeker in de eerste weken na het overlijden van een dierbare is iedereen zich nog zeer bewust van het verdriet en dan zijn er vaak genoeg familieleden en vrienden die op welke manier dan ook troost bieden. Maar juist als de eerste schok achter de rug is en iedereen het leven weer heeft opgepakt, heeft u misschien vaker behoefte aan even een arm om u heen. Schroom dan ook niet om dat te delen met de mensen die het dichtst bij u staan: zij zullen daar heus begrip voor hebben en er voor u willen zijn.

Overigens is het zo dat er soms mensen zijn die ineens wegblijven, die het verdriet van de nabestaande niet aankunnen. Dat is een pijnlijke ervaring, maar probeer daar in elk geval niet te veel energie aan te besteden: rouwen is zo al zwaar genoeg.

Herdenkingsbijeenkomsten

Sommige uitvaartondernemers organiseren jaarlijkse of halfjaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten. Tijdens zulke bijeenkomsten komen families en andere dierbaren van verschillende overledenen bij elkaar om hun overledenen te herdenken. Dat doen ze dan bijvoorbeeld met kaarsen, met muziek, met foto’s, met korte toespraken, met anekdotes of met bloemen. Veel nabestaanden ervaren zo’n bijeenkomst als heel troostend, omdat er weer even aandacht is voor de overledene.

Coaching en therapie

Het verlies van een dierbare heeft een enorme impact. Als u het gevoel heeft dat het verdriet zo allesomvattend is dat u erin dreigt te stikken, is het raadplegen van een coach of therapeut het overwegen waard. Zo iemand helpt u het verdriet weer enigszins behapbaar te maken, zodat u langzaamaan weer wat grip op uw leven krijgt.

Rouwkalender

Een andere vorm van troost biedt de rouwkalender van rouwpsycholoog Leoniek van der Maarel. De rouwkalender bevat 390 velletjes met spreuken, muziek- en boektitels, tips en websiteadressen. De kalender is bedoeld om rouwenden een steuntje in de rug te geven.

Herinneringenboek

Wat ook troost kan bieden, is een boek vol herinneringen aan de overledene. Om zo’n boek te maken, kunt u – of iemand die dicht bij u staat – familie, vrienden en (oud-)collega’s vragen iets te schrijven over de overledene. Leuke anekdotes, mooie herinneringen, oude foto’s, dingen die u misschien niet eens wist of misschien al was vergeten – door al die verhalen en foto’s in een herinneringenboek te verzamelen, creëert u een boek vol troost.

Bankje voor een geliefde

U ziet ze steeds vaker: de bankjes in de natuur met een klein gedenkplaatje. Het zijn herinneringenbankjes en ze worden geplaatst ter nagedachtenis aan een dierbare. De een kiest ervoor dat bankje daar te laten plaatsen waar de overledene graag kwam, maar er zijn ook mensen die het bankje juist op een plek laten neerzetten die henzelf troost biedt. Bij een bosvennetje, bij een weiland, onder een mooie kastanje, in de duinen – plekken waar u even alleen kunt zijn en in stilte kunt mijmeren. Op herinneringsbankje.nl vindt u meer informatie.

Gedenkplaats Fort Nigtevegt

Op Gedenkplaats Fort Nigtevegt (tussen Utrecht en Amsterdam) heeft u verschillende mogelijkheden om stil te staan bij uw dierbare. Simpelweg een kaarsje branden, een kleinschalige herdenkingsbijeenkomst in besloten kring houden, een creatieve workshop volgen of as verstrooien – het fort en zijn medewerkers staan geheel en al in dienst van ieders eigen wijze van herdenken. Gelegen middenin de natuur is het een bijzondere plek vol troost.

 

Auteur