Longpatiënten benauwd door rook en uitlaatgassen

Luchtvervuilende stoffen vormen een probleem voor de gezondheid. Vooral voor mensen met een longaandoening zoals astma en COPD. Onderzoek dat het NIVEL uitvoerde voor het Longfonds laat zien dat de meeste mensen met longklachten zich hiervan bewust zijn. Wel heeft circa 40 procent behoefte aan meer informatie over dit onderwerp

De buitenlucht wordt vervuild door verschillende gassen en stoffen, waaronder fijn stof. Fijn stof is een van de meest schadelijke vormen van luchtvervuiling en wordt voor het grootste deel veroorzaakt door mensen. Tabaksrook en uitlaatgassen, twee bronnen van fijn stof, zorgen bij ongeveer 70 procent van de mensen met astma en COPD voor benauwdheid.

Woonomgeving

In de eigen woonomgeving hebben mensen met astma en COPD het meeste last van luchtvervuiling door tabaksrook, vuurwerk en houtverbranding of barbecue. Vooral mensen met ernstigere longklachten. Ook de regio waar ze wonen speelt een rol bij de ervaren overlast. Zo blijkt dat mensen met COPD in Zuid-Nederland meer last hebben van luchtvervuiling dan degenen die in Noord-Nederland wonen.

Behoefte aan advies

Mensen kunnen zelf verschillende dingen doen om klachten te voorkomen, zoals extra medicijnen nemen en inspanning vermijden. Veel mensen met astma of COPD doen dit ook als ze last hebben van luchtvervuiling. Om juist te kunnen handelen is het belangrijk informatie te hebben over luchtvervuiling. Circa 40 procent heeft behoefte aan meer van dergelijke informatie. Het onderwerp leeft het meest onder mensen met ernstigere longklachten.

Bron(nen):