Wat verdient de beleggingsadviseur aan u ?

Getty Images

Sinds dit jaar gelden nieuwe regels voor de kosten van beleggen. Wat is er veranderd en wat betekent dit voor uw portemonnee?

Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijk provisieverbod. Banken en adviseurs mogen geen provisie meer aannemen van de beleggingsfondsen die zij hun klanten aanraden.
Het provisieverbod geldt voor advies en vermogensbeheer, maar ook voor beleggingsorders zonder advies die banken voor u uitvoeren.

Sinds jaar en dag verdienden banken en vermogensadviseurs hun inkomen voor een flink deel met provisies. Het ging daarbij om aanbrengvergoedingen en retourprovisies.

Duizenden euro’s

Een aanbrengvergoeding is de beloning die beleggingsbedrijven geven aan adviseurs die klanten aanbrengen. Deze provisie kon oplopen tot duizenden euro’s per klant, terwijl die er zelf niets van terugzag. Gemiddeld kostte de doorgaans onzichtbare provisie de belegger 0,2 procent van zijn jaarrendement.

Een retourprovisie is het deel van de transactiekosten (die de belegger betaalde als een effectenorder geplaatst werd) dat de bank of vermogensbeheerder in eigen zak stak. Soms was dat een half tot een heel procent.

Zichtbaar op de factuur

Vorig jaar stak één op de vijf zelfstandige vermogensbeheerders zulke provisies in eigen zak. Sinds het provisieverbod is ingegaan, moet uw adviseur deze vergoedingen rechtstreeks doorgeven aan u als belegger. Daar staat tegenover dat uw adviseur de beheerskosten en de advieskosten zichtbaar maakt op uw factuur. Die moet u voortaan zelf betalen.

De financiële belangen van u en uw adviseur zouden daardoor nu samen moeten gaan. Hij heeft er geen belang meer bij u bepaalde beleggingen aan te smeren.

[[image file="2014-03/beleggen3.jpg" ]]

Overgangsregeling

Beleggingsfondsen mogen als een soort overgangsregeling nog wel tot 2015 zogeheten distributievergoedingen verstrekken aan uw beheerder, maar die moet hij dan rechtstreeks doorsluizen naar u. Let er dus op dat dit ook gebeurt.

De distributievergoeding is een vergoeding die (aanbieders van) beleggingsfondsen betalen aan een beleggingsadviseur of een vermogensbeheerder, zodra u geld in het fonds stopt.

Een beleggingsfonds mag aan uw adviseur ook nog steeds een aanbrengbeloning verstrekken voor het leveren van gegevens van een potentiële klant (uw naam en adres). Er is dan geen sprake van een contract met u als belegger. Alleen uw adresgegevens zijn dan geld waard.

Geen provisie, wel vergoeding

Uiteraard proberen de adviseurs en vermogensbeheerders hun verlies aan provisie-inkomsten te compenseren. Volgens beleggersvereniging VEB zijn zij soms tot 70 procent van hun provisie-inkomsten kwijtgeraakt. Veel banken hebben daarom hun vaste beheersvergoeding verhoogd. Dat is het bedrag dat uw vermogensbeheerder in rekening brengt voor het beheren van uw geld. Deze vergoeding valt niet onder het provisieverbod en blijft dus bestaan. Banken mogen die vergoeding verhogen, maar zij moeten u hierover altijd tijdig informeren, zodat u kunt overstappen naar een voordeliger aanbieder. Vergelijken kan lonen, want de kosten verschillen sterk.

Een alles-in-één-tarief

Er zijn banken en vermogensbeheerders die een all-in-tarief rekenen, waarbij zij ogenschijnlijk de transactiekosten voor uw belegging voor hun rekening nemen. Dit mag ook nog steeds, maar erg helder is het niet. Het zou beter zijn wanneer de transactiekosten zichtbaar zijn, en liefst door uzelf worden afgerekend met de beurshandelaar of bank. U kunt vervolgens de keuze maken of u dat wilt uitbesteden of dat u liever zelf uw geldzaken beheert.

[[image file="2014-03/beleggen2.jpg" ]]

Bonus bij winst

Sommige beheerders brengen een prestatiebonus in rekening. Aan het eind van het jaar incasseren zij bijvoorbeeld 10 procent van uw vermogenswinst in dat jaar. Dit kan riskant zijn als de beheerder met een bonus in het vooruitzicht, minder veilig gaat beleggen met uw geld om een hogere winst te behalen. Pakt een belegging slecht uit, dan komt het verlies voor rekening van uw vermogen. Spreek bij een prestatiebonus af dat u deze alleen betaalt wanneer uw geld over meerdere jaren gegroeid is.

Extra tarief

Overigens hebben bijna alle banken dit jaar een servicetarief voor hun beleggingsrekening ingevoerd van rond de 0,2 procent per jaar over uw inleg.

Zelf beheren?

Het laten beheren van een halve ton spaargeld kan sinds het provisie-verbod zomaar €1000 per jaar gaan kosten.

De goedkoopste beheerder bent u natuurlijk zelf. Wanneer het tarief van uw vermogensbeheerder u te gortig wordt, kunt u hem opzeggen. Maar overschat uw eigen beleggingskunsten niet. Ook al schrikt u zich een hoedje van de hoge beheersvergoeding, een zeperd op de beurs kan u in het slechtste geval veel meer kosten dan €1000.

Uw beleggings-adviseur heeft er na het provisie-verbod geen belang meer bij u bepaalde beleggingen aan te smeren.

Het beheren van een halve ton aan spaargeld kan sinds het provisieverbod zomaar €1000 per jaar kosten.

[[image file="2014-03/beleggen.jpg" ]]

Auteur 
  • Marc Laan