Meester Frank Visser: 'Echte rechters'

Meester Frank Visser 2023
Hadewych Veys

De familie Pols heeft voor veel geld een oude, voormalige loods gekocht. Deze werd voor die tijd twintig jaar lang bewoond door een oude heer, die naar een verzorgingshuis is vertrokken. Hun geluk is van korte duur. Opeens meldt zich de gemeente.

Op Plusonline.nl bieden we iedereen de kans gratis kennis te maken met Plus Magazine. Hét maandblad bomvol informatie en inspiratie. Maar deze artikelen, dossiers en columns maken kost veel tijd en geld. Wilt u meer? Overweeg dan ook een abonnement op Plus Magazine.

Daar is men er na twintig jaar achter gekomen dat de loods volgens het bestemmingsplan als bijgebouw wordt aangemerkt, en helemaal niet als zelfstandige woning mag worden gebruikt. Dus wordt de familie aangezegd dat strijdige gebruik onmiddellijk te staken. Zo niet, dan volgen forse dwangsommen.

Een in alle haast ingeschakelde advocaat wijst de gemeente erop dat de onrechtmatige bewoning al meer dan dertig jaar heeft geduurd, zonder dat de gemeente ooit iets heeft ondernomen. De woning heeft een eigen huisnummer toegewezen gekregen en al die jaren zijn trouw alle gemeentelijke belastingen voor een woonhuis betaald. De gemeente geeft geen krimp. Ze zijn verplicht te handhaven. Dat zegt de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Staat dat in de wet? Nee, dat vindt de Raad gewoon zelf. Maar mag een gemeente daar meer dan twintig jaar mee wachten? Is dat dan niet verjaard?Die vraag komt uiteindelijk terecht bij diezelfde Raad van State. ‘Het enkele tijdsverloop is geen reden om van handhaving af te zien’, roept de Raad al sinds jaar en dag. Verjaring bestaat dus niet, als het op handhaving aankomt! Een tweeduizend jaar oud rechtsinstituut wordt door de Raad in een standaard overweging uitgegumd. Beschamend.

Waarom heb ik hier moeite mee?

Ten eerste omdat de verjaring geen ­recente uitvinding is van de ­wetgever. Het bestaat al sinds de Romeinen. Het idee daarachter is dat het recht zich na ­verloop van tijd moet aanpassen aan de ­feitelijke situatie. Je kunt niet eeuwig blijven huilen om echt of vermeend onrecht. Er komt een punt waarop je zegt: dat was het, nu gaan we door. Het rechtsbeginsel van de verjaring geldt voor het gehele recht, ook het ­bestuursrecht. De wetgever kan dat beginsel wel met zoveel woorden beperken of zelfs afschaffen, maar het slaat nergens op dat de Raad van State dat eigenmachtig doet. Dat dit uit de wet zou volgen is onzin. Wel eens van ongeschreven rechtsbeginselen gehoord?

Ten tweede – en dat weegt het zwaarste – omdat een rechter apert onrecht nooit mag sanctioneren. Hij mag zich in zo’n geval niet verschuilen achter de wet. En het is apert onrecht om na meer dan twintig jaar plotseling te gaan handhaven tegen een nieuwe bewoner, die zich van geen kwaad bewust was. Waarom? Na twintig jaar stilzitten kon de gemeente toch moeilijk volhouden dat het allemaal zo erg was, met die illegale bewoning.

Toen ik net begon als rechter, werd een zaak aan mij voorgelegd waarin de eiser volgens de wet moest winnen. Het resultaat was echter zeer onrechtvaardig. Ik vroeg een oude rechter om raad. Hij zei: “Daar zijn echte rechters voor, jongeman. Om onrecht te voorkomen!” Ik wist genoeg.

Al ver voor de toeslagenaffaire heb ik meermaals geroepen dat in de Raad van State geen echte rechters zitten, omdat ze de overheid tegen de burgers beschermen en niet ­andersom. De menselijke maat was ze volstrekt vreemd. Die boutades werden genegeerd; het was die televisierechter maar.

Gelukkig is het tij nu aan het keren. De Raad van State is ontmaskerd. We mogen hopen dat de hoogste bestuursrechtspraak daar eindelijk wordt weggehaald en toevertrouwd aan ons gewone, hoogste rechtscollege, de Hoge Raad der Nederlanden. Daar zitten wel echte rechters.

frank visser
Mr. Frank Visser

 

Televisiepersoonlijkheid mr. Frank Visser (72) geeft elke maand een kijkje in de keuken van de rechtspraak.

Op Plusonline.nl bieden we iedereen de kans gratis kennis te maken met Plus Magazine. Hét maandblad bomvol informatie en inspiratie. Maar deze artikelen, dossiers en columns maken kost veel tijd en geld. Wilt u meer? Overweeg dan ook een abonnement op Plus Magazine.

Reactie toevoegen

Comment

  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Reacties

Onrecht is volgens mensen die de regels belangrijker vinden dan mensen, nog steeds recht. Want blijkbaar zijn er nog behoorlijk wat rechters die menen dat het niet uitmaakt of het toepassen van recht tot onrecht leidt, als het recht maar wordt toegepast zodat het recht lijkt. Ik heb er in ieder geval in de afgelopen 10 jaar 5 meegemaakt die het gecreëerde onrecht helemaal niet belangrijk vonden. Daarnaast spelen ook nog behoorlijk wat advocaten hetzelfde spelletje. Het is niet erg als er onrecht ontstaat, als er maar recht gesproken is. En blijkbaar bedoelen ze dan figuurlijk recht gesproken, want of het letterlijk krom is maakt ze niet uit.