Crematie niet gedekt op uitvaartpolis

Getty Images

Een uitvaartverzekering die volgens de voorwaarden de 'algehele verzorging van de begrafenis' dekt, biedt geen dekking voor de kosten van de begrafenis of de crematie zelf. De andere kosten zijn wel verzekerd.

Dit blijkt uit een niet-bindende uitspraak va de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Nadat de uitvaartverzorger een rekening had gestuurd voor de crematie van zijn schoonvader, diende de schoonzoon een klacht in. Zijn schoonvader had vorige eeuw namelijk een uitvaartverzekering afgesloten met in de voorwaarden de zin 'algehele verzorging van de begrafenis'. De schoonzoon meent daarom dat alle kosten voor de begrafenis of de crematie zijn gedekt. Nu moet hij zelf de kosten voor de crematie betalen, terwijl die kosten de hoofdzaak zijn. Mensen sluiten juist daarvoor een uitvaartverzekering af. Bovendien zijn eerder na het overlijden van zijn schoonmoeder de kosten van de uitvaart wel volledig vergoed. Zijn schoonmoeder had dezelfde uitvaartverzekering als zijn schoonvader.

Van Dale

De uitvaartverzekeraar weigert de kosten van de crematie te vergoeden. Onder de 'algehele verzorging van de begrafenis' valt een aantal diensten die in de polisvoorwaarden staan vermeld. De begrafenis of de crematie zelf worden hierin niet genoemd en dus zijn de kosten niet gedekt. De Geschillencommissie is het eens met de verzekeraar. De Commissie heeft het woordenboek erbij gepakt. 'Verzorging' is volgens de Van Dale 'het zorg dragen voor de uitvoering van een taak of opdracht'.

Het gaat dus om het regelen van de uitvaart, niet om de kosten van de begrafenis of crematie zelf. De Commissie kan zich voorstellen dat de schoonvader zich heeft willen verzekeren voor alle kosten, maar dat staat los van het feit dat de kosten van de begrafenis of crematie zelf niet zijn opgenomen in de voorwaarden. Verder vindt de Commissie het niet vreemd dat iemand zich alleen voor aanvullende kosten verzekert en niet voor de begrafenis zelf. Er kan spaargeld zijn of een andere verzekering. De uitvaartverzekering hoeft daarom de crematiekosten niet te vergoeden.

Bron: Kifid

Auteur 
  • Perry van Dijk