Een dashcam in uw auto: nuttig of overbodig?

Heeft u er al eentje? Een dashcam, een camera in de auto die autoritten automatisch opneemt. Wij onderzochten wat het nut is van zo'n camera, wat de regels zijn voor het gebruik, of verzekeraars en de politie de beelden ook accepteren, dus kortom: wat kan een dashcam?

Een dashcam is een camera die opnames maakt tijdens uw autorit. Hij zit vast aan de binnenkant van de voorruit. In deze camera's is vaak een geintegreerde GPS meegenomen, zodat ook uw locatie, richting en snelheid worden vastgelegd. Er is zelfs een optie op uw gesprekken op te nemen. De GPS kan u tevens waarschuwen als u een snelheidscamera nadert. Handig!

Hoe werken die opnames?

Een dashcam neemt voortdurend op terwijl u rijdt. De opnames worden op een SD-kaart opgeslagen, en als die vol is wordt de oudste opname automatisch overschreven. Duurdere dashcams registreren ook wanneer een auto een grote schok ondervindt: een ongeluk dus. Dan wordt de opname beveiligd tegen overschrijving. Word je van achteren aangereden, dan heb je natuurlijk niets aan de beelden, tenzij u voor én achter een dashcam bevestigt. In principe merk je weinig van de dashcam. Hij belemmert niet je zich op de weg, hij start automatisch en slaat automatisch af. Hij registreert alles wat u in de voorruit ziet.

Een Russisch fenomeen

De dashcam-hype is min of meer ontstaan in Rusland. De reden is dat de russische politie erg corrupt is, dus willen automobilisten graag videobewijs hebben dat ze niets misdaan hebben. Ook is er een keer een meteoriet vastgelegd die in Rusland insloeg. Het was een gebeurtenis van 25 seconden, maar er zijn verschillende beelden van vastgelegd.

De dashcam en de verzekeraars

Maar stel dat je een ongeluk krijgt. Is een dashcamvideo dan voldoende bewijs? Online tred-blog Frankwatching vroeg het aan Centraal Beheer Achmea, één van de grootste autoverzekeraars van Nederland. Op dit moment komen er nog weinig zaken voor waarbij het gebruik van dashcams bij ongelukken een rol speelt. Wel worden er vaak foto's met een claim meegestuurd. Achmea staat positief tegenover klanten die beeldmateriaal aandienen om hun bewijslast te versterken.

De dashcam en de politie

De politie beoordeelt ook zelden ongevallen aan de hand van de beelden van dashcams. Een probleem is dat wordt gevreesd dat mensen de beelden gaan manipuleren. Een expert merkt dat wel op, maar ze kunnen niet alle dienstdoende agenten gaan trainen om dit te zien. Bij manipuleren kun u denken aan de snelheid van het beeld vertragen. Zo lijkt het dan alsof iemand langzamer rijdt dan de snelheid die hij daadwerkelijk aanhoudt. De gemiddelde consument zal door rood rijden of een botsing moeilijk kunnen verhullen.

Regels bij het gebruik van een dashcam

Er zijn een aantal regels voor het gebruik van de dashcam. Denk aan het volgende:

- Zicht. De dashcam mag uw zicht niet hinderen, de meeste dashcams voldoen hieraan, zoals gezegd.

- Filmen. In Nederland is filmen op de openbare weg toegestaan. Het is geen 'vaste camera' waarbij je aan mensen die je opneemt moet melden dat hij aan staat.

- Openbaar maken beelden. Dat mag, maar let op. Als je een beeld vastlegt van een andere bestuurder die asociaal rijgedrag vertoont of zelfs een ongeluk veroorzaakt, mag u die beelden niet zomaar op Facebook zetten. Dat kan worden aangevochten door de persoon in kwestie, want de privacy wordt dan aangetast.

- Kentekens. Wil je toch een video plaatsen, maak die dan onherkenbaar om de privacy van anderen te beschermen. Dit is echter niet verplicht.

- Vakantie? Let op! Nederland is vrij vooruitstrevend betreft dashcams. In Oostenrijk en Portugal is het gebruik van dashcams compleet verboden. En in Duitsland, België en Frankrijk is de waarschuwing voor snelheidscontroles via GPS verboden. Dus grote kans dat de dashcam die in Nederland totaal legaal is, in de landen om ons heen niet in de auto mag zitten.

Conclusie

Een dashcam is op dit moment nog meer leuk om te hebben, dan een noodzaak. Een dashcam kan een waardevolle hulp zijn als u wordt aangereden en de dader rijdt door. Ook kan een dashcam helpen om de schuldvraag te beantwoorden voor een verzekeraar. Dit wordt echter beperkt door de positie van de dashcam, die meestal alleen het vooraanzicht opneemt.

Frankwatching kreeg een positief verhaal te horen van Centraal Beheer Achmea, wat laat zien dat u zich dus niet hoeft te schamen om beeld mee te sturen bij een claim. Ze volgen de ontwikkelingen nauwgezet. Ook de politie is positief over het fenomeen. Pas wel op met het online zetten van de beelden, want de privacy van mensen kan onbedoeld worden geschonden.

Bron: Frankwatching