Eerste wijkrechtbank geopend

De eerste wijkrechtbank in Nederland is woensdag 2 oktober officieel geopend in Eindhoven. In deze rechtbank staat de mens centraal en niet het strafbare feit. Onder regie van de wijkrechter zoeken organisaties als de gemeente, het OM en wooncorporaties samen met de verdachten naar oplossingen voor de achterliggende problemen.

Het idee achter de wijkrechtbank is dat veel mensen die voor de strafrechter komen, met meer dan 1 probleem kampen. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met schulden, huisvestingsproblemen, verstoorde familierelaties of een verslaving.

De wijkrechtbank wil zulke problematiek met partners duurzaam aanpakken. De ervaring leert dat dat meer effect heeft dan alleen het strafrecht. De formele rechtsgang blijft een stok achter de deur. Als een verdachte zich niet bereid toont om aan de slag te gaan met de problemen, dan worden de procedures bij de rechtbank voortgezet.