Gemeente moet inspectie riool betalen

De gemeente Rijswijk (ZH) moet de kosten van 370 euro vergoeden die een inwoner maakte vanwege een verstopping in het riool. De inwoner had een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld en die constateerde dat de verstopping in het gemeenteriool lag. Aanvankelijk had de gemeente niet meer dan 150 euro willen betalen.

Dit blijkt uit een rapport van de Nationale Ombudsman. De inwoner accepteerde de 150 euro niet en diende een klacht in bij Ombudsman. Als eerste stap heeft de Ombudsman de klacht voorgelegd aan de gemeente. Dat leidde niet tot een resultaat, waarna de Ombudsman een onderzoek heeft ingesteld.

Prijsstijging

Tijdens dit onderzoek heeft de gemeente gekeken of de maximale vergoeding voor rioolinspectie aangepast moet worden. Het blijkt dat de vergoeding van 150 euro is vastgesteld in 2010 en dat deze sindsdien nooit is aangepast aan de prijsstijgingen. De gemeente heeft daarom besloten alsnog de volledige kosten te vergoeden. Ook gaat de gemeente de informatie op de website over rioolverstoppingen verbeteren. De Nationale Ombudsman concludeert dat de gemeente zich in eerste instantie niet oplossingsgericht heeft opgesteld. Wel is de Ombudsman tevreden dat de gemeente tijdens het onderzoek haar opstelling heeft gewijzigd.

Bron(nen):