Kwetsbaar voor online fraude

Getty Images

Nederlanders overschatten hun eigen beoordelingsvermogen op het gebied van cybercrime. Juist deze overschatting vergroot de risico's op deze groeiende vorm van fraude en daarmee het aantal slachtoffers.

Dit concludeert juridisch probleemoplossen ARAG op basis van onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders. Acht op de tien Nederlanders heeft online (veel) vertrouwen in het eigen beoordelingsvermogen, terwijl cijfers uitwijzen dat 36 procent het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een vorm van cybercrime. Opvallend is dat hoogopgeleiden vaker (42 procent) slachtoffer waren van cybercriminaliteit dan laagopgeleiden (34 procent).

Een op de drie Nederlanders maakt zich wel eens zorgen om online fraude. Mensen vrezen vooral dat hun bankgegevens in handen van derden belanden. De meerderheid heeft ook angst voor identiteitsfraude. Toch geeft slechts een kwart (28 procent) aan voorzorgsmaatregelen te treffen om deze vorm van fraude te voorkomen.

Over de fraudebestrijding door autoriteiten zijn de ondervraagden verdeeld: de helft heeft vertrouwen in de goede afloop. Elf procent zon bij online fraude niets doen, of niet weten wat te doen. Twee derde zou aangifte doen. Bij online fraude is het altijd verstandig aangifte toe doen en melding te maken bij de bank en rechtsbijstandsverzekeraar. Zo blijven ze op de hoogte van nieuwe trucs van criminelen.

Auteur 
  • Perry van Dijk