Meer juridische geschillen over werk, verbouwing en verduurzaming

Rechter
Getty Images

In de eerste helft van dit jaar is het aantal juridische hulpvragen bij Achmea rechtsbijstand gestegen van ruim 58.000 vorig jaar naar ruim 60.000 in 2023. Dat is een stijging van drie procent. Vooral de geschillen op de werkvloer, over verbouwing of verduurzaming van de woning zijn in het afgelopen jaar toegenomen. Het aantal online meldingen is met vijftig procent gestegen.

Dit blijkt uit de nieuwe Juridische Barometer 2023 van Achmea. Meldingen over arbeidsrecht stegen de eerste helft van dit jaar met negen procent van bijna twaalfduizend naar ruim dertienduizend. Dat is een trendbreuk, want de laatste jaren daalde het aantal werkgerelateerde geschillen juist. Voor het eerst sinds drie jaar steeg het aantal geschillen op civiel recht, van ruim dertigduizend naar ruim eenendertigduizend, een stijging van zes procent.

Verduurzaming

Doordat verbouwing en verduurzaming belangrijker worden, neemt ook het aantal geschillen daarover toe. In de eerste helft van 2022 was er een piek van 1.846 meldingen over verbouwingsgeschillen. Dit jaar werd dat aantal overtroffen met 1.896 meldingen. Het gaat hierbij om klachten over lange wachttijden door personeels- en materiaaltekorten. Ook zijn er veel meldingen over nalatigheid en de kwaliteit van het werk. Illustratief is het grote aantal geschillen over de plaatsing van zonnepanelen. In de eerste helft van 2023 was er een forse stijging (91 procent). Veelgehoorde klachten zijn lange levertijden, ondeugdelijke installaties of onvrede over het rendement van de panelen.

Bron: Achmea Rechtsbijstand

Auteur 
  • Perry van Dijk