Schade afpersing deels vergoed

Getty Images

Een man die door afpersers zwaar onder druk is gezet en zijn bankpas en pincode heeft afgegeven, krijgt de schade deels vergoed van de bank. Weliswaar is de man grof nalatig geweest, maar gezien de bedreigende situatie valt hem dat niet volledig aan te rekenen.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Een klant van de Rabobank is binnen drie maanden tijd twee keer het slachtoffer geworden van afpersing door een groep. Onder dwang heeft hij zijn bankpas, pincode en inloggegevens voor het online bankieren afgegeven De groep heeft daarmee zijn bank tegoed opgenomen en online aankopen gedaan. Het slachtoffer heeft daarvoor geen toestemming gegeven en wil dat de bank deze niet-toegestane betalingen terugbetaalt. De bank meent dat zij daartoe niet verplicht is, omdat de man zelf zijn bankpas, pincode en inloggegevens heeft gegeven en bovendien heeft hij de afpersing niet direct bij de bank gemeld.

Wettelijk

De zaak komt bij de Geschillencommissie. Die stelt dat de bank niet heeft betwist dat de man slachtoffer is van afpersing. De man heeft niet ingestemd met de betalingen en dan is de bank wettelijk verplicht de niet-toegestane betaling onmiddellijk terug te betalen. Hierop is wel een uitzondering: bij fraude, opzet of grove nalatigheid is de schade voor rekening van de klant.

In deze zaak vindt de Geschillencommissie dat er sprake is van grove nalatigheid. De man heeft te lang stil gezeten. Op enkele momenten had hij de fraude kunnen melden, maar dat heeft hij niet gedaan. Aan de andere kant, er is geen sprake van fraude of opzet. Integendeel, de man is slachtoffer. In dat geval zegt de wet dat de rechter de aansprakelijkheid van de klant kan beperken. De Commissie halveert daarom de aansprakelijkheid van de man en de bank moet de helft van de schade vergoeden.

Auteur