Slechts één keer vrijstelling erfbelasting?

Getty Images

Mijn vrouw en ik zijn beiden erfgenaam van een goede vriend, zo hebben we ook aangifte erfbelasting gedaan. Tot onze verbazing blijkt dat we maar een keer de toch al bescheiden vrijstelling erfbelasting krijgen. Klopt dat wel?

Ja dat klopt, wanneer twee erfgenamen (fiscaal) partners van elkaar zijn, is de regel dat er maar een keer de vrijstelling erfbelasting is en dat de beide erfenissen bovendien bij elkaar worden opgeteld. Als het tegenzit, komt u dus ook nog eens in het 40% tarief terecht wanneer u samen boven de vrijstelling meer dan €152.368 erft in 2024. De beperking van een keer de vrijstelling geldt ook voor ouders - die ieder tenminste een kwart van de nalatenschap - van een kind erven. Ook zij hebben samen maar een keer de vrijstelling. Enig voordeel voor ouders in die trieste situatie is dat zij een hogere vrijstelling hebben van €59.643 in 2024.

Het is natuurlijk fijn dat uw vriend u beiden in zijn testament heeft genoemd en zo geen onderscheid heeft gemaakt in wie hij de erfenis wel of niet gunt, maar hierdoor heeft hij u ongewild op het verkeerde been gezet.

NB: bij de aangifte erfbelasting is een van de vragen of de erfgenaam een partner heeft die ook een erfenis ontvangt. Deze vraag had u al op het spoor kunnen zetten van de beperkte vrijstelling. Blijkbaar heeft u die gemist.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.