Wat moet u zonder papieren afschrift?

Het papieren bankafschrift moet blijven, vindt 56 % van de Nederlanders. Banken lezen wat anders in het onderzoek van...

ING liet al zijn klanten vandaag weten, dat ze geen papieren afschriften meer krijgen, Wie dat wel wil, moet er speciaal om vragen. Vijf vragen over het mogelijk verdwijnen van het papieren bankafschrift.

Het papieren bankafschrift moet blijven, vindt 56 % van de Nederlanders. Banken lezen wat anders in het onderzoek van TNS Nipo uit 2008: 44% hoeft geen afschriften meer. Verdwijnt het afschrift? En wat dan?

Ben ik mijn papieren afschrift nu kwijt?

Voorlopig hebt u nog de keuze. ING zet de afschriften standaard stop per 1 september, maar wie dat wil kan in Mijn ING de afschiften weer opnieuw aanvragen. Het is wel mogelijk dat dat geld gaat kosten, in de toekomst, schrijft ING er bij.

Bij ABN Amro werd anderhalf jaar geleden al 1.000.000 rekeninghouders per e-mail gevraagd of ze nog afschriften wilden. Wie niet reageerde, kreeg geen afschriften meer. Rabobank sturen voorlopig nog standaard iedereen afschriften, maar bieden wel de mogelijkheid om er van af te zien.

En over vijf jaar?

De grote banken zeggen geen plannen te hebben voor het afschaffen van de afschriften. ING laat wel de mogelijkheid open om geld te rvagen voor de afschriften. Maar de trend is naar internet. Nu al krijgt 11 % van de mensen geen afschriften, en van die mensen is 84% daar tevreden over. Onder de jeugd, die zoals bekend de toekomst heeft, is het aantal mensen zonder afschriften nog groter: 20%.

Waarom doen banken dit?

Banken willen altijd kosten besparen. Hoeveel er bespaard wordt is een geheim, maar volgens ABN Amro-woordvoerder Hans van Zon scheelt het 40 miljoen afschriften, als alle mensen die ABN een e-mail heeft gestuurd afzien van de afschriften. De besparing loopt dus in de miljoenen euro’s. ABN zegt hiermee het particuliere betalingsverkeer kostendekkend te willen maken. Er wordt namelijk nog verlies op geleden, zegt Van Zon.

Alle banken zeggen daarnaast dat klanten steeds minder behoefte hebben aan de afschriften. “Velen laten de enveloppen ongeopend slingeren,” zegt Van Zon. Rabobank ziet het digitaal archief, dat alleen beschikbaar is voor wie het afschrift afzweert, als een nuttige nieuwe service die heel goed als compensatie kan dienen.

ING noemt ook het milieu als argument.

Veel andere bedrijven, zoals telefoonmaatschappijen en internetaanbieders, sturen hun rekeningen ook steeds vaker digitaal. Als iets goedkoper kan, zullen bedrijven het uiteindelijk niet nalaten.

Hoe bewaar ik dan mijn administratie?

Alle banken bieden een digitaal archief op hun website. Bij ABN Amro gaat het liefst 10 jaar terug, bij ING en Rabobank ongeveer anderhalf jaar. U kunt ervoor kiezen dit archief te downloaden naar uw computer of het te printen. ING breidt per november het archief uit tot startdatum 1 januari 2005. Die datum blijft, zodat er in 2015 het archief tien jaar terug zal gaan.

Bij ABN Amro en de Rabobank zijn de digitale afschriften net zo vormgegeven als de papieren afschriften. Ze zijn in het ‘pdf’-bestanden, die u naderhand niet zelfs kunt wijzigen. U kunt de afschriften zelf printen.

Bij ING krijgt u alleen een transactieoverzicht. Als u over een bepaalde periode een overzicht wil hebben met begin- en eindsaldo’s, dan kunt u dat gewoon opvragen. De periodes hoeven dan niet samen te vallen met die van de afschriften. U kunt zo ook een jaaroverzicht maken.

Heb ik originele afschriften nodig voor de belasting?

U hebt geen bewaarplicht, maar de belastingdienst heeft vijf jaar de tijd u een navordering te sturen, als zij vermoedt dat uw aangifte niet klopt. Dan zult u met tegenbewijzen moeten komen.

Dat hoeven niet per se originele afschriften te zijn. Een print kan ook werken: uiteindelijk is het aan de rechter om te beoordelen hoe geloofwaardig uw bewijs is. De digitale afschriften van ABN en Rabobank zijn in pdf-formaat, wat betekent dat u ze zelf niet kunt wijzigen. In de toekomst komen er digitale beveiligingstechnieken die een digitaal afschrift net zo betrouwbaar, of zelfs nog betrouwbaarder maken dan een papieren afschrift.

Overigens hebt u van twistpunten zoals inkomsten en aftrekposten vaak ook andere opgaven. Zo zijn er rekeningen voor aftrekbare uitgaven en loonstrookjes voor inkomsten. Van de betaalde hypotheekrente krijgt u ook nog een papieren overzicht. Het jaaroverzicht van uw spaarrekening (voor vermogensrendementheffing) krijgt u doorgaans nog op papier, maar ook daar is het in principe geen bezwaar als u met een printjes of een digitaal bestand komt aanzetten.

Mocht ondanks alles toch een probleem ontstaan, dan kunt u de bank een afschrift laten nazenden. Dat kost bij ABN Amro 10 euro, bij de Rabobank 5 euro. ING zegt voor klanten zonder afschriften 'coulant' om te gaan met verzoeken om papieren kopieën. Voor een klein verzoek zullen geen kosten in rekening gebracht worden.

Is het onveilig om geen papieren archief te hebben?

Als u afschriften downloadt, dan loopt u het risico dat uw computer kapotgaat. Zoals u eerst het risico liep, dat u uw mapjes kwijtraakte. Regelmatig kopieën maken is dus het devies.

U kunt ook vertrouwen op het archief dat de bank aanlegt. Hoe veilig dat precies is, daar geven de banken geen inzicht in. Volgens Tobias Oudejans van De Nederlandsche Bank hebben de meeste Nederlandse banken kopieen op meerdere plaatsen van hun archieven.