‘Corona-boete gaat omlaag’

De coalitie wil de straf bij het overtreden van corona-regels verlagen. Overtreedt u de anderhalvemeter-regel, dan kan dat nu 390 euro kosten. Drie coalitiepartijen willen dat dit omlaag gaat naar slechts 99 euro.

Door het verlagen van dit bedrag krijgen overtreders ook geen aantekening meer op hun strafblad. Zo worden negatieve invloeden bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voorkomen. Volgens VVD, D66 en ChristenUnie is dit een belangrijke verandering. Een groot aantal oppositiepartijen heeft al bekendgemaakt dat zij achter dit besluit staan.

De toelichting hierbij is dat de wet een groot beroep doet op de acceptatie en de medewerking van mensen. De justitiële autoriteiten zullen volgens de coalitiepartijen herhaaldelijke overtredingen bijhouden. Deze overtredingen zullen dan voortaan geen invloed hebben op de VOG. Zo kunnen overtreders die willen werken als politieagent, buitengewoon opsporingsambtenaar of zorgverlener alsnog de kans krijgen om zonder problemen deze functie uit te voeren.

Deze coalitiepartijen - uitgezonderd het CDA - zorgen er in een ander amendement voor dat de noodwet veel korter zal gelden dan het kabinet had voorgesteld: nog maar drie maanden.

Doordat er niet van tevoren bepaald kan worden hoe de verspreiding en bestrijding van het virus in de toekomst zal verlopen, is een vervalbepaling van 6 maanden lang. De wet kan enorm veel invloed uitoefenen op de vrijheid van de Nederlandse burger. D66, ChristenUnie en VVD schrijven dat de indieners om deze reden de duur van de wet tot drie maanden willen beperken.