Overlevingskansen 70-plusser na corona

Hoe groot zijn de overlevingskansen van 70-plussers, nadat ze zijn behandeld in het ziekenhuis voor coronaziekte? Daar zijn geriaters nieuwsgierig naar. Ze starten een onderzoek in 15 ziekenhuizen. Want het blijkt moeilijk om de overlevingskansen en de fitheid van een coronapatient van te voren goed in te schatten.

Zeventigplussers en jongere mensen met een slechtere gezondheid zijn kwetsbaarder voor coronaziekte. Ze worden vaker ernstiger ziek en lopen meer risico op overlijden. Een zware behandeling in het ziekenhuis, en al helemaal die op de intensive care, wordt dan ook vaak afgeraden. Artsen gaan het gesprek aan over de zware behandelingen. Zal het inderdaad leiden tot het gewenste herstel, heeft het nog zin? Of brengt zo’n zware behandeling alleen maar ellende? Een lastige inschatting, waarbij het ervan afhangt hoe gezond of fit iemand verder nog is.

Meten van fitheid

Er is veel verschil in de fitheid van 70-plussers. De ene zeventigplusser maakt lange fietstochten, en de ander heeft hulp nodig bij het aankleden. Artsen proberen grip te krijgen op de fitheid, door mensen een standaard vragenlijst voor te leggen, en hier een score uit te berekenen. Dit wordt een ‘frailty score’ of ‘frailty index’ genoemd. Een voorbeeld van zo’n vragenlijst is de Groningen Frailty Indicator. De huisartsen gebruiken bij de gesprekken over mogelijke zware behandelingen in het ziekenhuis ook een scorelijst, de ‘clinical frailty scale’.

Laat de test zien dat iemand niet erg fit is, dan verwachten artsen dat een ziekenhuisopname of behandeling op de intensive care te zwaar is. Maar is dat ook zo? Een klein onderzoek in Engeland liet met voorlopig resultaten zien dat juist mensen die volgens die frailty score fit waren, toch vaak overleden door het virus. Dat roept vragen op.

Onderzoek

De geriaters willen dus weten hoe goed hun inschattingen van iemands kansen zijn. Of er mensen zijn met een hoge frailty score die toch de ziekte hebben overleefd en nu weer redelijk gezond zijn. Of andersom: of er mensen zijn die volgens de score juist behoorlijk fit leken, maar die toch erg veel hebben ingeleverd of die aan het virus zijn overleden. Daarvoor gaan ze de coronapatienten van 70 jaar en ouder onderzoeken die zijn opgenomen in 15 ziekenhuizen. De geriaters hopen een paar duizend patiënten te kunnen meenemen in dit onderzoek.

Eerder onderzoek

Hoogleraar ouderengeneeskunde Marcel Olde Rikkert deed met collega’s al in een vroeg stadium een klein onderzoek naar 80-plussers die met covid in het ziekenhuis waren opgenomen. Hem viel daarbij op dat deze patiëntengroep anders reageert. Ze hebben bijvoorbeeld minder vaak koorts of hoestklachten. Er is dus meer kennis nodig over de oudere patiënt, bepleitte ook Olde Rikkert.

Meer lezen over fitheid van 70-plussers? Lees hier: 'Kwetsbare oudere, ben ik dat?'

Bron: NRC, NTvG, platform ouderenzorg