Corona is geen excuus voor overschrijding beroepstermijn

corona-prik
Getty Images

In een geschil met de Belastingdienst is een paar maanden geleden mijn bezwaar afgewezen. Ik had toen zes weken om in beroep te gaan. Binnen die termijn was mijn pc gecrasht en kon ik vanwege de strenge lockdown op dat moment mijn pc niet laten repareren. Ook durfde ik niemand in huis te halen om er naar te laten kijken omdat ik zwaar longpatiënt ben. Uiteindelijk heb ik drie weken te laat mijn beroepschrift in kunnen dienen, maar dit is niet ontvankelijk verklaard. Ik ben hier nog steeds behoorlijk boos over. Kun u zeggen of hier toch nog iets aan te doen is?

Ik ben bang dat ik u moet teleurstellen. De wettelijke bepalingen over beroepstermijnen zijn namelijk dwingend van aard. Dit betekent dat bij een termijnoverschrijding een niet-ontvankelijkverklaring moet volgen. Dat is alleen anders indien “redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener van het beroepschrift in verzuim is geweest”, oftewel indien de termijnoverschrijding ‘verschoonbaar’ is. In een vrijwel identiek geval als dat van u heeft de rechtbank Zeeland-West Brabant zich hier onlangs als volgt over uitgelaten. Belanghebbende is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een beroepschrift. De rechtbank heeft begrip voor de uitzonderlijke omstandigheden in verband met het Coronavirus, maar het gaat erom of belanghebbende redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een beroepschrift in te dienen. Daarbij geldt dat een belastingplichtige in alle omstandigheden zelf aannemelijk moet maken dat hij/zij hiertoe niet in de gelegenheid was. Onder meer omdat de rechtbank vond dat de belastingplichtige in deze zaak desnoods met behulp van anderen op afstand alvast een kort beroepschrift had kunnen indienen, is deze belastingplichtige terecht niet ontvankelijk verklaard.

Bijgaand de link naar deze rechtszaak >>

Misschien kunt u de zaak er eens op nalezen en kijken of er zich in uw geval toch andere/meer bijzondere omstandigheden voor hebben gedaan, die tot een andere conclusie zouden kunnen leiden. Ik acht de kans hierop echter zeer gering.

Getty Images
Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.
Auteur 
  • Mr. Nicole Goud