De executeur belonen

Vraag van de week

Wij zijn een echtpaar zonder kinderen dat nadenkt over ons testament. Voor de uitvoering daarvan hebben we een vriend gevraagd om de executeur te zijn. Kunt u ons advies geven over de beloning van de executeur?

Volgens het Burgerlijk Wetboek heeft de executeur recht op een beloning van 1% van de waarde van het vermogen van de erflater op zijn sterfdag. Bij een vermogen van €100.000 heeft de executeur dus recht op een beloning van €1.000, maar bij €.20.000 slechts op €200. Heeft u twee executeurs benoemd, dan moeten ze de beloning ook nog delen.

Het werk van een executeur is arbeidsintensief, veelomvattend en verantwoordelijk. zo is de executeur verantwoordelijk voor de opstelling van de boedelbeschrijving, de aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting en het opzeggen van allerlei verplichtingen zoals huur, abonnementen, energiecontracten en dergelijke. Is de executeur geen erfgenaam dan is een beloning van 1% bij een bescheiden vermogen van de erflater een karige beloning. Om die reden wordt de executeur die geen erfgenaam is vaak een vast bedrag of een waardevol item uit de nalatenschap per testament toebedeeld als beloning. Bedragen tussen de €2.500 en €5.000 komen we veel tegen. Overigens zijn veel executeurs bereid om de afwikkeling om niet te doen; als vriendendienst of uit gevoelde betrokkenheid. Het is dan aan u om daar anders in te beslissen en wel een beloning op te nemen. Benoemt u een professionele (opvolgend) executeur dan wordt deze vaak een voor de beroepsgroep gebruikelijk loon toegekend.

25 april 2022

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt zich voornamelijk bezig met voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.