Eén kind heeft veel geschonken gekregen; hoe zit het bij de erfenis?

Ik heb een van onze kinderen de laatste jaren veel meer geschonken dan de andere kinderen. En eigenlijk vind ik dat ook helemaal goed. Zij staat altijd voor mij klaar en van de anderen hoor ik nauwelijks iets. Daarom wil ik ook niet dat dit bij mijn erfenis weer gelijk getrokken wordt. Zijn wij daartoe verplicht?

Nee, u bent daartoe zeker niet verplicht. Omdat u geen testament heeft, erven uw kinderen na uw overlijden gelijk. Alleen wanneer u juist wel zou willen dat alles zo veel mogelijk tussen uw kinderen gelijk wordt getrokken na uw overlijden, zou u dit kunnen regelen door een testament op te maken waarin u opneemt dat schenkingen moeten worden ingebracht. Sinds 2003 is het namelijk zo dat dit volgens de wet niet meer automatisch moet gebeuren.

Iets anders waar u eventueel rekening mee moet houden is het volgende. Mocht het bij de schenkingen aan uw dochter echt om heel grote bedragen gaan, dan zouden de legitieme porties van de andere kinderen in gevaar kunnen komen. Als deze twee kinderen namelijk uiteindelijk minder erven dan de helft van wat ze zouden erven als de schenkingen bij de erfenis opgeteld worden (i.c. 1/6e deel daarvan), dan kunnen zij eventueel aanvullend een beroep doen op hun legitieme portie. Ook als kinderen niet onterfd zijn, hebben zij namelijk het recht om hier een beroep op te doen.
Ik licht dit toe met een voorbeeld:     

A, B  en C zijn erfgenaam. De totale erfenis bedraagt netto € 60.000. A heeft echter in het verleden verschillende schenkingen gehad voor een bedrag van in totaal € 90.000. Als de erfenis gewoon wordt gedeeld tussen de drie erfgenamen krijgt ieder € 20.000. Erfgenamen B en C kunnen echter een beroep doen op de legitieme. Voor de berekening daarvan worden ook de schenkingen aan A meegeteld. De legitieme porties van B en C komen dan uit op 1/6e  deel van € 150.000 = € 25.000. B en C kunnen naast hun erfdeel nog een bedrag van A vorderen van ieder  €5.000.

N.B. Bij mijn antwoord heb ik geen rekening gehouden met een eventuele vordering die de kinderen nog op u hebben naar aanleiding van het eerder overlijden van uw vrouw.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.