Eigenwijze executeur

Vraag van de week

Mijn oudste broer is in het testament van mijn moeder de executeur. Op zichzelf vinden wij dat allemaal uitstekend, maar ik had toch wat twijfels. Nu ik eindelijk het testament van moeder heb, blijkt hij bepalingen in het testament naar eigen inzicht - en naar mijn idee onjuist - uit te leggen. Wat doe ik?

Bij de afwikkeling van een nalatenschap is het vaak de afweging tussen willen en kunnen. Waarschijnlijk wil uw oudste broer graag het testament van moeder afwikkelen, maar hij moet het wel kunnen. Hoe simpel een nalatenschap misschien ook lijkt, het heeft vaak toch meer voeten in de aarde dan gedacht. Er zijn veel regels waar je je aan moet houden en testamenten lezen zich niet altijd even gemakkelijk. Als je daarnaast ook nog eens eigenwijs bent en informatie achterhoudt, kan een afwikkeling een drama worden.

De executeur moet doen wat er in het testament van moeder staat. Dus de legaten uitkeren, schulden voldoen, daar eventueel zaken voor verkopen en de andere erfgenamen informeren over wat er gedaan is en wat nog gedaan moet worden en tenslotte als er een positief saldo is een voorstel tot verdeling doen. Samen bepaal je hoe de woning leeg geruimd wordt en hoe de erfgenamen de inboedel/nalatenschap verdelen. Daarnaast is het van belang om te weten of de nalatenschap van de eerst overleden ouder is afgewikkeld of niet. Is dat niet gebeurd, dan moet dat van de executeur de eerste actie zijn. Had die eerst overledene een (andere) executeur, dan moet die feitelijk alsnog aan de slag. Is die er niet of niet meer, dan moet de erfgenamen de afwikkeling gezamenlijk opnemen.

Kortom de vraag is of uw broer wel voldoende gekwalificeerd is om de afwikkeling van moeders erfenis af te wikkelen. Twijfelt u aan de juistheid van de afwikkeling en vermoedt u dat de executeur informatie achterhoudt of dat de verdeling niet eerlijk gebeurt en komt u er met een goed gesprek niet uit, dan blijft de rechter over. Daar kunt u vragen een andere executeur te benoemen. Dat is wel ingrijpend, maar bedenk dat als de afwikkeling achter de rug is en alles verdeeld, dan is terugdraaien vrijwel onmogelijk
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.