Erfenis en de bijstand

Vraag van de week

erfenis
Getty Images

Mijn vader is overleden, mijn moeder leeft nog. Ik heb een bijstandsuitkering en vraag me af wat ik nu moet doen. Moet ik de nalatenschap aanvaarden en verlies ik dan mijn uitkering?

Volgens de Participatiewet mag u de nalatenschap niet verwerpen en moet u bij de uitkerende instantie melden dat u recht heeft op een erfenis. Het is echter wel een erfenis die u nog niet ontvangt omdat uw moeder de beschikking over de gehele nalatenschap krijgt en u als kind een niet-opeisbare vordering in geld op haar krijgt. U behoudt daardoor ook gewoon uw uitkering.

Wat wel speelt, is dat - wanneer uw moeder komt te overlijden of wanneer zich een andere opeisbaarheidsgrond voordoet - de gemeente de sinds het overlijden van uw vader ontvangen bijstand terugvordert. Opeisbaarheidsgronden zijn volgens de wet het faillissement van uw moeder of dat zij surseance van betaling heeft aangevraagd of wanneer de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op haar van kracht is geworden. In veel testamenten staat dat de vordering bovendien opeisbaar is bij opname in een zorginstelling of bij hertrouwen in gemeenschap van goederen.

Is de vordering opeisbaar geworden dan kan de uitkerende instantie de sinds het overlijden van vader ontvangen bijstand dus terugvorderen. De ene gemeente doet dat rigoureuzer dan de andere.
Blijft er na de terugvordering geld over en/of is de nalatenschap die u vervolgens van moeder ontvangt groter dan de vrijstelling, dan stopt de bijstandsuitkering en moet u vervolgens op dit vermogen interen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.