Erfenis uit 1969, waar hebben mijn kinderen recht op?

Mijn eerste vrouw is in 1969 overleden. Ik bleef toen achter met twee minderjarige kinderen. Ik hoorde onlangs dat de erfenis van hun moeder moet worden uitgekeerd als ik kom te overlijden. Dat zal mijn huidige echtgenote moeten doen. Waar hebben mijn kinderen recht op?

Omdat de kinderen op het moment van overlijden van hun moeder nog klein waren zal er een boedelbeschrijving zijn gemaakt (dat is verplicht bij minderjarige kinderen). In die boedelbeschrijving staat waaruit de huwelijksgemeenschap bestond en welk deel daarvan de kinderen toekomt. Op die delen hebben de kinderen recht op het moment dat u komt te overlijden.

Uit uw verhaal begrijp ik dat u samen met uw vrouw enkele jaren voor haar overlijden een woning had gekocht en dat er nog veel hypotheek op de woning zat. Spaargeld had u niet veel, dus de erfdelen van u en de kinderen zullen toen niet hoog geweest zijn. Omdat uw overleden vrouw geen testament had was er ook geen afspraak over de rente die over de erfenis vergoed moest worden.

Ik raad u aan de boedelbeschrijving van de nalatenschap van uw vrouw op te zoeken of op te vragen bij het archief van de Rechtbank die de zaak behandeld heeft. Daaruit kunt u opmaken hoeveel de kinderen nu nog te goed hebben en of er een enkelvoudige rente (dus alleen over de hoofdsom, niet rente op rente) verschuldigd is. Is er geen rente afgesproken, dan is er alleen rente verschuldigd als de wettelijke rente boven de 6 procent was en dan alleen de rente boven de 6 procen

Wilt u het helemaal goed regelen keer dan de nu nog verschuldigde bedragen alvast uit, dan belast u daar later uw echtgenote niet mee. Ten aanzien van de nalatenschap van u geldt: Als langstlevende mag zij van de wet na uw overlijden over uw nalatenschap blijven beschikken tot haar overlijden. Uw kinderen moeten net als na het overlijden van hun moeder ook bij de tweede echtgenoot wachten tot de langstlevende is overleden.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.