Erfgenaam of ontvanger van een schenking?

Vraag van de week

Partners ouderen
Getty Images

Ik heb 30 jaar geleden samengewoond met mijn toenmalige vriend. Hij is onlangs overleden en volgens zijn testament blijk ik nog steeds zijn erfgenaam te zijn. De notaris vroeg mij of ik geen afstand wilde doen van mijn erfrecht ten gunste van de zussen van de overledene; dit omdat ik al zolang geen relatie meer heb met de overledene. De zussen willen me met een bedrag tegemoet komen, wat is redelijk?

Het testament van uw ex-vriend is duidelijk: u bent de erfgenaam. Dat de zussen lang en veel voor hem gezorgd hebben doet er eigenlijk niet toe. Volgens het testament is er maar een erfgenaam en dat bent u. Volgens de wet zijn de twee zussen pas weer zijn erfgenamen als u afziet van uw erfrecht.

De vraag is of u dat moet doen. De bedoelingen van de overledene zijn duidelijk en hij heeft een hele lange periode de gelegenheid gehad om een ander testament te laten maken waarin hij andere erfgenamen kon benoemen. Dat heeft hij niet gedaan. De reden waarom zullen we nooit te weten komen. Als hij zijn zussen had willen laten erven, dan heeft hij daar ruimschoots de gelegenheid voor gehad.

Wanneer u afziet van uw rechten heeft u vervolgens nergens recht meer op. Komen de zussen u tegemoet met een bedrag dan schenken de zussen u in plaats van dat u erft van uw ex-vriend. Over die schenking is net als over de nalatenschap belasting verschuldigd. Het tarief en de vrijstelling zijn gelijk met erven van uw ex-vriend. U kunt dus overwegen om af te zien van de nalatenschap en de schenkingen aanvaarden.

Ziet u af van erven dan moet u wel officieel afzien van erfrecht door te verwerpen. Omdat uzelf geen kinderen heeft eindigt daarmee ook het erfrecht aan uw kant, u kunt dit zelf doen via de griffie van de rechtbank of u kunt de notaris vragen de verwerping te verzorgen. Wat betreft de schenkingen lijkt het ons verstandig om - voordat u verwerpt - eerst een vaststellingsovereenkomst op te (laten) stellen waarin de afspraken over verwerping en schenkingen worden vastgelegd tussen u en de zussen van uw ex-vriend.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel