Executeur of ex afwikkelingsbewindvoerder

Getty Images

Mijn vrouw en ik zijn bezig met onze testamenten. Wij hebben geen kinderen. Nu vroegen wij ons af of het verstandig is om een opvolgend executeur te benoemen. Wij worden in eerste instantie elkaars executeur maar wat gebeurt er als de laatste van ons is overleden. En kunnen wij dan het best een executeur of een executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder benoemen.

Het gebeurt regelmatig dat de langstlevende de executeur is. Als bij het overlijden van de eerste echtgenoot/echtgenote de langstlevende alles erft dan is over het algemeen de afwikkeling van de nalatenschap ook niet al te ingewikkeld. Zo zullen de abonnementen door blijven lopen en zal de woning niet verkocht hoeven te worden. Wel moet er mogelijk aangifte erfbelasting gedaan worden en een boedelbeschrijving gemaakt worden en het kan bijvoorbeeld verstandig zijn om de woning alvast op naam van de langstlevende te zetten. De langstlevende kan hiervoor eventueel ook beroep doen op een professional, zoals een RegisterExecuteur of een notaris.

Na het overlijden van de langstlevende is er uiteraard een volledig andere situatie. U geeft aan dat na het overlijden van de langstlevende een aantal verschillende goede doelen zullen erven. Als er geen executeur is, zullen zij gezamenlijk de nalatenschap moeten afwikkelen. Over het algemeen zitten ze daar niet op te wachten en het is veel praktischer als er één persoon/bedrijf aangewezen is om de afwikkeling van de nalatenschap te regelen. Er kan sneller gehandeld worden, hetgeen tot minder kosten zal leiden. De afwikkeling van een nalatenschap met goede doelen als erfgenaam vereist bovendien een professionele benadering. Daarom is het in dat geval zeker verstandig om een opvolgend executeur in uw testament op te nemen.

Benoemt u een “normale” executeur (ook wel twee sterren executeur genomd) dan maakt deze de nalatenschap klaar voor verdere afwikkeling. Dit betekent dat onder meer de verdeling de taak van de erfgenamen zelf is. Door de executeur tevens tot afwikkelingsbewindvoerder te benoemen kan deze de nalatenschap zoveel mogelijk zelfstandig – dat wil zeggen zonder tussenkomst van de erfgenamen – volledig afwikkelen en verdelen. Doet u dat niet dan moeten deze erfgenamen met elkaar gaan overleggen over de verkoop(waarde) van uw woning en meer. Ik zou u dan ook adviseren om in uw testament inderdaad een opvolgend executeur met afwikkelingsbevoegdheid te benoemen.

Mr. Nicole Goud
Nicole Goud
Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.
Auteur 
  • Mr. Nicole Goud