PlusOnline.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord

Het levenstestament (deel 2)

In een testament legt u vast wat er moet gebeuren als u er niet meer bent. Maar hoe houdt u de regie over uw leven als u er nog wel bent, maar niet meer kunt beslissen?

Klik hier om deel 1 van dit artikel te lezen.

Wie mag wat

In een levenstestament staan allereerst een of meerdere volmachten vermeld. Daarmee geeft u aan wie er onder welke voorwaarden handelingen namens u mag verrichten: een vertrouwenspersoon. Dat kunnen één of meerdere mensen zijn. Daarnaast kunt u ook een toezichthouder aanwijzen. Bijvoorbeeld als het gaat om beslissingen boven een bepaald geldbedrag. Ook kunt u omschrijven wanneer de volmacht (en daarmee ook het levenstestament) in werking treedt. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij opname in een verpleeghuis, maar ook door verklaring van een arts. En u kunt vastleggen in welke gevallen het levenstestament herroepen moet worden. Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste mensen ervoor kiezen hun partner als vertrouwenspersoon te benoemen, gevolgd door één of meerdere kinderen.

Vraag Plus-onderzoek: Wie zou u benoemen om belangrijke beslissingen namens u te nemen als u dat zelf niet meer zou kunnen?

 

 

 

Wat wilt u?

Daarnaast legt u zo specifiek mogelijk uw wensen vast.
Medisch: in welke gevallen zou u niet meer behandeld willen worden? Een eventuele euthanasieverklaring in het geval van uitzichtloos en ondraaglijk lijden kunt u toevoegen. In een zogeheten dementieverklaring geeft u aan bij welke symptomen van dementie en/of op welke leeftijd u denkt aan actieve levensbeëindiging. Uw wensen met betrekking tot orgaandonatie en de uitvaart kunt u ook kenbaar maken.
Financieel: wie beslist over (de verkoop van) de woning(en), het beheer van spaargeld en/of beleggingen? Wie doet de belastingaangifte? Hebt u een eigen zaak? In het levenstestament wijst u daarvoor een verantwoordelijke aan. Maar u kunt ook denken aan het volgende: hoeveel schenkingen of giften wilt u doen en aan wie of welke goede doelen?

Praktische zaken

Tot slot kan het handig zijn om in het levenstestament praktische zaken vast te leggen: een overzicht van bankrekeningen, betalingen, bezittingen, polissen en schulden. Denk ook aan inlogcodes en wachtwoorden bij verschillende websites: DidiD, uw e-mailverkeer en internetbankieren. Misschien hebt u profielen op sociale media, zoals Facebook, waar iets mee moet gebeuren. En wie krijgt de zorg voor de huisdieren?

Alternatieven

Het staat u dus vrij het levenstestament zo uitgebreid te maken als u zelf wilt. Dat is het grote voordeel van het levenstestament: het biedt een totaalpakket. Vindt u dat te omslachtig, dan zijn er alternatieven waarmee u deze zaken (gedeeltelijk) kunt regelen. Zo kunt u de wensen voor een uitvaart eenvoudig zelf vastleggen. Veel uitvaartondernemers en verzekeraars bieden daarvoor verschillenden mogelijkheden. Gaat het u alleen om medische handelingen, zoals een behandelverbod en een euthanasieverklaring, dan volstaat een wilsverklaring. Daarin staan naast uw wensen op dat gebied altijd de datum, uw voornamen voluit, uw achternaam, geboortedatum en plaats. Tot slot zet u een handtekening. De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie heeft enkele voorbeelden op de website staan (www.npcf.nl). Het is belangrijk om wensen vooraf met uw arts(en) te bespreken. Als zij niet op de hoogte zijn van uw wensen, krijgt u de standaardbehandeling. Artsen zijn bovendien formeel niet verplicht uw wensen uit te voeren en zo kunt u wellicht tijdig kiezen voor een andere behandelaar. Voor bankzaken kunt u apart een bankmachtiging opstellen. De regels daarvoor verschillen soms per bank. Voor andere financiële zaken kan een volmacht volstaan. Die kunt u zelf opstellen als een ‘onderhandse’ akte, al kunnen sommige instanties verlangen dat deze bij de notaris is opgesteld.

Vraag Plus-Onderzoek: Hebt u al iets geregeld voor het geval u daar zelf niet meer over zou kunnen beslissen?

 

 

Tip
Hetlevenstestament.nl biedt voor €50 per persoon of €70 voor mensen met een zieke partner de mogelijkheid om een levenstestament voor te bereiden. Voor het definitief maken van het levenstestament raden ze aan daarna naar een notaris te gaan.

Tip: stel een noodmap samen voor calamiteiten. Lees hoe op www.plusonline.nl/noodmap

Bron(nen):
Trefwoorden:

Reactie toevoegen