Ik ben onterfd maar wil graag de oude auto uit de erfenis; wat nu?

Getty Images

Ik ben onterfd. In de erfenis zit echter de oude auto van mijn vader die ik altijd al zo graag wilde hebben. Kan ik die opeisen door een beroep op mijn legitieme portie te doen?

Ik weet natuurlijk niet wat de reden is van de onterving, maar los van de emoties die mogelijk spelen, kan ik in mijn antwoord eigenlijk heel kort zijn. Zoals u kennelijk al weet, heeft een kind altijd recht op een minimum aandeel uit de erfenis; de zogenoemde legitieme portie.

Dit is ook het geval als een kind is onterfd. Echter, een onterfd kind wordt geen erfgenaam en heeft daardoor geen recht op specifieke bezittingen. De legitieme portie is slechts een vordering in geld. En daarmee heeft u alleen maar recht op betaling van een geldbedrag. U heeft als legitimaris die vordering op de gezamenlijke erfgenamen.

Nu zou het zo maar kunnen zijn dat uw broers en zussen, die wel erfgenaam zijn, - anders dan kennelijk uw ouders - geen echte problemen met u hebben. Ik zou u dan ook adviseren om met hen contact op te nemen. Wellicht zijn zij bereid om u in de plaats van geld toch de auto te laten verkrijgen. Of wellicht kunt u deze kopen uit de nalatenschap. Ook als uw broers en zussen u wel wat gunnen, zal de auto dan vermoedelijk wel eerst getaxeerd moeten worden; zo blijven de verhoudingen zuiver.

Overigens is een beroep doen op de legitieme portie een recht en geen plicht. U zou daarom bij uw familie kunnen aangeven dat u eventueel geen beroep op de legitieme zult doen, maar wel graag de auto wilt verwerven. Dit zal hen vast gunstig stemmen om hieraan mee te werken.

N.B. U schrijft overigens niet of u bij het overlijden van de eerste ouder ook onterfd bent. Als dit niet het geval is heeft u mogelijk nog recht op uw erfdeel uit die nalatenschap. Ook dat zou gaan om een uitbetaling van geld, maar het maakt uw onderhandelingspositie wel wat sterker.

 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

 

Auteur