Kan ik mijn goede vriend laten erven zonder dat hij erfbelasting hoeft te betalen?

Ik heb twee kinderen en die zullen van mij erven, maar nu wil ik graag dat een goede vriend ook iets krijgt en dat hij geen erfbelasting hoeft te betalen. Kan dit?

Als u uw vriend iets wilt laten erven, zult u in elk geval een testament op moeten maken. Want zonder dat geldt het wettelijk erfrecht en erven alleen uw kinderen. Het is het meest verstandig om hem een legaat toe te kennen. Uw kinderen kunnen dan gewoon de nalatenschap afwikkelen waarbij zij hem zijn legaat zullen uitkeren. Afhankelijk van de hoogte van dit bedrag is daar erfbelasting over verschuldigd. Als hij een legaat krijgt boven de vrijstelling voor derden (2020: €2.208) is hij hierover 30/40% verschuldigd.

Als u wilt dat uw vriend het bedrag van het legaat netto in handen krijgt, kunt u dit legaat ‘vrij van recht’ aan hem toekennen. Dit betekent dat hij geen erfbelasting betaalt. De erfbelasting hierover is echter wel verschuldigd en zullen de erfgenamen uit het restant van de erfenis moeten betalen. De erfbelasting moet namelijk wél worden betaald. Omdat de belastingdienst geen geld wil mislopen ziet de fiscus het legaat dat vrij van recht is als een netto erfenis na aftrek van belasting. Anders gezegd, eigenlijk is het geërfde bedrag van uw vriend groter geweest, maar daar is de belasting al vanaf. Om te bepalen hoe groot het legaat was, gaat de belastingdienst de erfenis bruteren. Voor de berekening kunt u (of kunnen uw erfgenamen) gebruik maken van het rekenvoorbeeld op de site van de Belastingdienst >>

N.B. Let wel op dat het legaat niet meer bedraagt dan dat uw nalatenschap groot is. Een legaat is namelijk een schuld in de erfenis. Als er onvoldoende geld blijkt te zijn om dit uit te keren, zullen uw kinderen - als zij de nalatenschap zuiver hebben aanvaard - het verschil uit hun privévermogen moeten aanvullen. U kunt de notaris hiermee rekening laten houden bij de formulering van het legaat.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.