Loon voor de executeur?

Executeur erven en schenken
Getty Images

Ik weet van een goede vriendin dat ik in haar testament tot executeur ben benoemd. Dit wil ik op zich op graag voor haar doen, maar ik vroeg mij af of ik dit voor niets moet doen; ik vermoed namelijk dat het een nogal problematische afwikkeling zal worden en dat dit veel tijd en energie van me zal vragen. Ze is nu ernstig ziek en het voelt niet goed om dit nu aan haar zelf te vragen.

Zolang u het niet vraagt, zult u voor uw antwoord moeten wachten tot het overlijden van uw vriendin. Dan pas zult u haar testament kunnen inzien. Als u het niet bespreekbaar maakt,  heeft zij d bovendien ook geen gelegenheid meer om dit eventueel aan te passen. Wellicht heeft ze hier bij het opmaken van haar testament niet voldoende bij stil gestaan. Ze weet waarschijnlijk ook niet hoe u hier over denkt.
Hieronder vindt mijn algemene antwoord. 

Het kan natuurlijk gewoon zijn dat er een beloning is opgenomen. Vaak gebeurt dit echter niet als het niet om een professionele executeur gaat.  

Is er over de beloning van de in het testament benoemde executeur in het testament niets opgenomen dan ontvangt deze voor zijn/haar werkzaamheden de wettelijke beloning, oftewel 1% van het vermogen van de erflater op diens sterfdag. 

Staat er in het testament dat de executeur geen beloning ontvangt, dan krijgt de executeur deze ook niet. Hooguit mogen de kosten die de executeur maakt, gedeclareerd worden. Hoewel veel executeurs – net als u - de afwikkeling van de nalatenschap van een naaste of goede vriend graag op zich nemen, valt dit hen toch ook vaak zwaar. Vooral wanneer er onenigheid in de familie is of bijvoorbeeld wanneer een kind onterfd is en de legitieme portie moet worden vastgesteld, lopen executeurs nogal eens vast. Juist omdat de hoeveelheid werk tegenvalt en de (andere) erfgenamen alleen hoeven te wachten op wat ze zullen ontvangen, is het ook best begrijpelijk dat het de executeur soms toch tegenvalt dat hij/zij geen beloning ontvangt voor alle inspanningen.

Heeft de executeur redenen om toch een beloning te willen ontvangen, terwijl hierover anders in het testament is bepaald, dan kan de executeur de kantonrechter verzoeken een beloning toe te kennen. Over het algemeen zal de kantonrechter aan dit verzoek slechts tegemoet komen als onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bij professionele afwikkelaars zal de rechter de beloning vrijwel altijd toekennen; bij niet-professionele executeurs hangt de toekenning van de aangedragen argumenten af.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur 
  • Mr. Nicole Goud