Overlijden kort na een schenking?

In een van uw laatste artikelen heeft u het over schenkingen aan kinderen vlak voor overlijden. U praat daar echter niet over de 180-dagenregel. Ik dacht dat schenkingen die plaats hebben gevonden binnen 180 dagen voor overlijden (in uw voorbeeld: aan de drie kinderen) moeten worden teruggedraaid en de geschonken bedragen dus onderdeel worden van de erfenis?

In het artikel waar u het over heeft, bespreek ik alleen de juridische gevolgen >>

De door u aangehaalde 180-dagen regeling is een bepaling in de Successiewet en werkt dus alleen binnen de erf- en schenkbelasting. Deze regeling zorgt er voor dat alles wat binnen 180 dagen vóór een overlijden is geschonken, door de fiscus wordt aangemerkt als deel van de erfenis. Deze regel is opgenomen om te voorkomen dat mensen in het zicht van het overlijden door middel van schenkingen ‘gebruik’ zouden kunnen maken van de tariefsprogressie en op deze wijze de erfbelasting kunnen verminderen. De al betaalde schenkbelasting wordt in dergelijke gevallen gelukkig wel verrekend met de erfbelasting.
Op deze regeling bestaan enkele uitzonderingen. Zo geldt deze regeling onder andere niet voor schenkingen als de ontvanger een van onderstaande hoge vrijstellingen voor de schenkbelasting heeft gebruikt:

  • de vrijstelling voor de eigen woning
  • de vrijstelling voor een dure studie
  • de vrijstelling van € 26.040

N.B. Als de schenker in gemeenschap van goederen is gehuwd, komt de schenking slechts voor de helft ten laste van zijn vermogen. De andere helft komt ten laste van het vermogen van de echtgenoot. Dit betekent dat de 180-dagenregeling ook maar op de helft van de waarde van de schenking van toepassing is.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.