Schenking of erfenis?

Mijn vader heeft voor zijn overlijden drie van de vijf kinderen € 5.000 geschonken. Mijn zus die de executeur is, heeft de andere twee na zijn overlijden ook dit bedrag gegeven. Zij zegt dat dit ook schenkingen van vader zijn, klopt dat? Mijn vader had geen testament.

Om te weten of uw zus gelijk heeft, is het van belang wat vader tijdens zijn leven gedaan heeft. De schenkingen die uw zuster gedaan heeft, kunnen bijvoorbeeld de uitkeringen van een papieren schenking zijn geweest die deze twee bij leven van vader van hem hebben ontvangen en die nu tot uitkering komen. Is dat niet het geval, dan ontstaat een lastige situatie. De schenkingen die vader bij leven nog heeft gedaan, tellen namelijk niet mee bij de erfenis. Dit is zo, omdat schenkingen vanaf 2003 niet meer hoeven te worden ingebracht, tenzij dat per schenkingsakte of testament verplicht is. Ik begrijp van u dat deze aktes bij de schenkingen van vader er niet blijken te zijn.

De schenkingen die uw zuster in haar rol van executeur gedaan heeft en geen uitkering papieren schenking blijken te zijn, zijn hierdoor feitelijk een voorschot op de erfenis. Dit voorschot wordt verrekend met de uiteindelijke erfenis. Omdat de schenkingen van vader niet hoeven te worden ingebracht, ontvangen ze dus per saldo minder van vader (schenking en erfenis) dan de andere drie
U kunt als kinderen natuurlijk beslissen dat u vindt dat een ieder evenveel moet krijgen van vader. De drie kinderen die bij leven geschonken hebben gekregen, moeten dan iets van hun erfenis schenken aan de twee die geen schenking van vader hebben ontvangen. Omdat het over bescheiden bedragen gaat (€ 5.000 gedeeld door 3 is minder dan de vrijstelling schenkbelasting) zal dit niet tot fiscale problemen leiden.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.