Partners overlijden vlak na elkaar; hoe zit het met de erfbelasting?

Mijn man en ik hebben geen kinderen. Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Omdat wij het prima vinden dat wij van elkaar erven als een van ons komt te overlijden vonden wij het niet nodig om een testament op te maken. Wij vroegen ons echter onlangs af, wat er gebeurt als wij vlak na elkaar komen te overlijden. Is er dan bijvoorbeeld twee maal erfbelasting verschuldigd over bijna dezelfde erfenis?

Het kan inderdaad voorkomen dat twee partners kort na elkaar overlijden, bijvoorbeeld na een auto-ongeluk of een ramp. Voor 2010 bestond dan de kans dat er twee keer over hetzelfde erfbelasting zou moeten worden betaald : één keer door de langstlevende en vervolgens door diens erfgenamen. Sinds 2010 is echter wettelijk geregeld dat dan de aanslag naar aanleiding van het eerste overlijden vervalt.
Dit is geregeld in de Successiewet. Uw vraag over de erfbelasting is hiermee dan ook beantwoord. Echter, u moet wel beseffen dat het erfrecht zelf hier los van staat. Volgens de wet erft eerst de partner van de eerst-overledene en vervolgens erven de erfgenamen van de langstlevende de nalatenschap. Als er - net zoals bij u - geen kinderen zijn en geen testament erven - zoals hiervoor al is vermeld - de familieleden. Het lot bepaalt hierdoor dus welke familie uiteindelijk zal erven.

Bij een overlijden kort na elkaar is dit te voorkomen door een testament op te maken waarin u opneemt dat de langstlevende partner erft, maar alleen als die 30 dagen of langer de eerst overledene overleeft. Als de langstlevende dus niet voldoet aan deze voorwaarde oftewel: hij overlijdt binnen deze 30 dagen, dan erven de eigen erfgenamen van de eerst overledene alsnog. De langstlevende erft in dat geval dus niet van de partner en laat haar/zijn eigen nalatenschap na aan de eigen erfgenamen.

Ook als u dit in afwijking van het wettelijk erfrecht geregeld wilt hebben voor de situatie dat er een langere periode tussen de twee overlijdens zit - zult u dit in een testament moeten regelen. Het kan dus absoluut verstandig zijn om u te verdiepen in de vraag wat er later met uw eigen nalatenschap moet gebeuren.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen.