Rechter moet erfrecht respecteren

De rechter moet terughoudend zijn bij het afwijken van het erfrecht zoals dat in de wet staat. Het gerechtshof Den Haag heeft daarom het wettelijk erfrecht gevolgd in een zaak over de vraag wie erfgenaam is van twee echtgenoten die kort na elkaar zijn overleden. Eerder was de Haagse rechtbank wel afgeweken van de wet door uit te gaan van gelijktijdig overlijden.

Het echtpaar zonder kinderen is tijdens hun huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek op dezelfde dag overleden door voedselvergiftiging. Eerst overleed de vrouw, twintig minuten later de man. Er was geen testament. Volgens de wet erft de man van zijn vrouw. De familie van de vrouw is geen erfgenaam. Bij het overlijden van de man vormde zijn familie de erfgenamen. De rechtbank is hiervan afgeweken en heeft de familie van de vrouw tot erfgenaam van de vrouw benoemd vanwege de bijzondere situatie.

Niet uitzonderlijk

In hoger beroep oordeelde het gerechtshof dat alleen van de regels afgeweken mag worden in uitzonderlijke omstandigheden. Dat de man en vrouw niet hebben nagedacht over kort na elkaar overlijden en de juridische gevolgen daarvan, vindt het hof niet uitzonderlijk. Bovendien is een vergelijkbare situaties in het verleden door de wetgever grondig bekeken en dat heeft niet geleid tot een wetswijziging. Het hof vindt het daarom niet onaanvaardbaar dat het vermogen van de vrouw bij de erfgenamen van de man terecht komt.

De erfenis bedroeg ongeveer 200.00 euro, voor het grootste deel bestaand uit een eigen huis dat via levensverzekeringen bijna geheel was afgelost.

Bron(nen):