Rijk helpt bij opsporen erfgenamen

Vergrootglas
Getty Images

Nederlandse banken gaan samenwerken met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) om erfgenamen van onbeheerde nalatenschappen op te sporen. Banken gaan gegevens van onbeheerde bankrekeningen aanleveren, het RVB gaat uitzoeken of er erfgenamen zijn. Eind januari hebben beide partijen hiertoe een convenant gesloten. 

Het gaat om onbeheerde bankrekeningen met een saldo van minimaal achtduizend euro, waarvan de rekeninghouder (vermoedelijk) is overleden en waarvan er bij de bank geen nabestaanden bekend zijn. Het RVB gaat nu op zoek naar erfgenamen van rekeninghouders die minder dan twintig jaar geleden zijn overleden. Ook kan het RVB zoeken naar erfgenamen van rekeninghouders die 115 jaar of ouder zijn. Gezien de leeftijd zijn deze rekeninghouders naar alle waarschijnlijkheid overleden. 

Als de RVB nabestaanden vindt, dan worden zij verwezen naar de bank waar de rekening loopt. De bank kan dan uitkeren. Het lukt het RVB bijna altijd om nabestaanden te vinden. Als het toch niet lukt of als de erfenis wordt verworpen, dan wordt het geld uiteindelijk in de staatskas gestort. 

Bron: NVB

Auteur