Vraag van de week: De uitkering levensverzekering erven

Mijn zus en ik hebben van mijn vader een uitkering levensverzekering geërfd. Van de verzekeringsmaatschappij ontvingen we een brief waarin zij aangaven dat ze de uitkering hebben doorgegeven aan de Belastingdienst. Waar moet ik rekening mee houden?

De uitkering van een levensverzekering is een bijzonder onderdeel van al die zaken die zich in de nalatenschap van uw vader bevinden omdat hij er geen deel van uit maar dat er vaak wel erfbelasting over geheven wordt. Wanneer uw vader de premies betaalde voor de levensverzekering en u ontvangt de uitkering, dan is de uitkering belast met erfbelasting (hij telt op bij de rest van de nalatenschap). Betaalde u de premies van de verzekering op het leven van uw vader zelf, dan ontvangt u de uitkering vrij van erfbelasting. Het gaat er dus om wie de premie betaald heeft voor de verzekering die nu de uitkering doet. Wie de uitkering van de levensverzekering ontvangt, hangt af van de begunstigde in de polis.

In de regel is dat eerst de verzekeringnemer, dan de partner, de kinderen en tenslotte de erfgenamen. Op die volgorde is variatie en ook een meer specifieke beschrijving van de begunstigde mogelijk. Ondanks dat de verzekeringsmaatschappij u de polis heeft uitgekeerd, kan het geen kwaad om de polis op te vragen om te controleren dat wat gebeurd is ook het juiste is. Uit ervaringen weet ik dat er wel eens fouten worden gemaakt, Ik raad u de controle aan om later niet in de problemen te komen.

Bij echtscheiding is de levensverzekering vaak een vergeten onderdeel. De polis wordt dan weliswaar toebedeeld aan een van de echtgenoten/partners maar helaas blijft het daar vaak bij. Echter, net als de hypotheek op naam van de persoon die de hypotheek bij de echtscheiding toebedeeld heeft gekregen zetten, moet over het algemeen ook de begunstigde van de levensverzekering op de polis aangepast worden. Als dat niet gebeurt, kan dat tot onaangename verrassingen en rechtszaken leiden.

Bent u inderdaad de juiste begunstigde, dan moet u bij de aangifte erfbelasting de ontvangen uitkering opgeven als u niet de premies voor de verzekering heeft betaald.