Vraag van de week: Saldo en/of-rekening erven

Met mijn moeder had ik een en/of-rekening zodat ik voor haar geld kon opnemen en de boodschappen kon doen. Nu zij overleden is zeggen mijn broers, die me het beste gunnen, dat de helft van het saldo op de rekening van mij is. Maar dat klopt toch niet?

Rondom en/of-rekeningen bestaat nogal eens verwarring. Dat kan zijn bij de aangifte inkomstenbelasting, omdat bij een en/of-rekening gevraagd wordt welke percentage van de rekening van de persoon is die de aangifte doet. Maar ook bij erfenissen kan een en/of-rekening tot onduidelijkheden of problemen leiden.

Gelukkig kan het raadsel wie de eigenaar is vrij eenvoudig opgelost worden als tenminste een van de rekeninghouders aangifte inkomstenbelasting in box 3 heeft gedaan. In de aangifte is dan zichtbaar wie welk deel van het saldo van de en/of-rekening heeft opgegeven. Is het saldo van de rekening afkomstig van moeder dan is zij ook de eigenaar en zal zij dus het saldo volledig hebben opgegeven.

Is het saldo in de loop der jaren vermengd tussen moeder en de mederekeninghouder, dan is het ingewikkelder. Dat laatste, de vermenging, zien we over het algemeen, als de en/of-rekening gebruikt wordt om met een gesloten beurs geld te schenken tussen de rekeninghouders. De oorspronkelijke rekeninghouder geeft dan steeds een beetje minder op bij de aangifte inkomstenbelasting en de andere rekeninghouder steeds een beetje meer. Op die manier wordt er vermogen overgedragen via de aangifte inkomstenbelasting. Omdat dit een vage manier van vermogen overdragen is, adviseren we altijd om hiervan wel een onderhandse akte van schenking voor op te stellen.

Is een dergelijke onderhandse akte er niet en bestrijden de andere erfgenamen de informele schenking en/of is er ook geen aangifte inkomstenbelasting gedaan door beide personen, dan is het bewijs moeilijk te leveren. Uw broers gunnen u het beste, maar als u niet kunt aantonen dat een deel van het saldo van u is, is het toch verstandig om de kerk in het midden te laten en het saldo van de en/of-rekening geheel aan moeder toe te schrijven.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.