Vraag van de week: Wie betaalt de erfbelasting?

We hebben van een ongehuwde, kinderloze vriend het vruchtgebruik geërfd van de woning waarin we wonen. We vragen ons echter wel af wie nu de erfbelasting betaalt. Als wij dat moeten doen, dan hebben we daar waarschijnlijk niet de middelen voor.

U stelt een terechte vraag. De wet zegt wel iets over de langstlevende die de schulden moet betalen, maar als er geen langstlevende is, heeft deze wet niet veel zin. Ik begrijp van u dat de familie van de vriend volgens het testament de erfgenamen zijn. U hebt een legaat gekregen.

Bij erfenissen, of het nu een erfenis is of een legaat, wordt de erfbelasting berekend over de verkrijging van de erfgenaam of legataris. In uw geval moet dus eerst de waarde van het vruchtgebruik worden berekend. Dit gebeurt aan de hand van de WOZ-waarde van de woning en de leeftijd van de vruchtgebruiker. Wie vervolgens de erfbelasting moet betalen is afhankelijk van het testament.

Staat er niets in het testament, of staat er dat de ontvanger van het legaat de erfbelasting voor zijn of haar rekening moet nemen, dan moet de vruchtgebruiker - u dus - de verschuldigde erfbelasting betalen. Staat er in dat de erven de erfbelasting betalen (u erft dan vrij van recht), dan hoeft u de erfbelasting niet te betalen.

Naast de erfbelasting is er nog de inkomstenbelasting. Omdat u het vruchtgebruik door erven hebt verkregen moet u de waarde van de woning in box 1 opgeven en de eventueel verschuldigde inkomstenbelasting betalen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.