Vrij van rechten erven

Vraag van de week

Getty Images

Ik wil aan een goede vriend een schilderij nalaten met een waarde van €10.000. Ik zou het jammer vinden als hij vanwege de erfbelasting het schilderij moet weigeren. Heeft u een oplossing?

Wanneer iemand een erfenis of een legaat ontvangt uit een nalatenschap moet over de verkrijging aangifte erfbelasting worden gedaan wanneer de waarde van hetgeen verkregen wordt een grotere waarde heeft dan de vrijstelling erfbelasting. Is er per testament een executeur benoemd dan moet deze die aangifte verzorgen. Is er geen executeur benoemend, dan mag de ontvanger het zelf doen. Meestal gebeurt dit toch door een van de erfgenamen zodat met dezelfde Cijfers voor een ieder aangifte wordt gedaan. De vrijstelling erfbelasting voor uw vriend is in 2022 €2.274, er moet over zijn legaat dus aangifte worden gedaan. Het bedrag boven vrijstelling bedraagt €7.726 en de verschuldigde erfbelasting die u vriend over zijn legaat moet betalen is €2.318.

Om te zorgen dat uw vriend uw legaat vanwege de erfbelasting kan aanvaarden, heeft u twee opties. Of u legateert ook de verschuldigde erfbelasting aan uw vriend, of u legateert het schilderij vrij van rechten en kosten. Legateert u een extra bedrag aan uw vriend dan neemt de waarde van zijn totale verkrijging toe en dus ook de verschuldigde erfbelasting. De  waarde van het legaat wordt voor uw vriend dan dus €12.318. De verschuldigde erfbelasting wordt door het extra bedrag ook iets hoger: €3.695.  U zou nu uw vriend eigenlijk weer een beetje meer moeten laten verkrijgen om de hogere erfbelasting te kunnen betalen, maar dan is er weer een beetje meer erfbelasting verschuldigd en zou u vriend dus weer een beetje meer moeten laten erven. Dit verhaal gaat oneindig door en zo lukt het dus nooit om de volledig verschuldigde erfbelasting te legateren.

De tweede optie is daarom handiger: het schilderij vrij van rechten en kosten te laten erven. Voor deze vorm heeft de wetgever een rekenmethode bepaald om het 'Droste-effect' van de eerste mogelijkheid te voorkomen. Bij erven vrij van recht trek je de oorspronkelijke vrijstelling erfbelasting (€2.318) van de waarde van het legaat af en deelt het verschil (€7.756) door 0,7. Het getal dat daar uitkomt (€11.037) vermenigvuldig je met het belastingtarief van 30% en je weet hoeveel erfbelasting verschuldigd is: €3.311.  De verschuldigde erfbelasting wordt door vrij van recht te laten verkrijgen uit de nalatenschap betaald.

Om uw vriend uw schilderij zonder financiële consequenties te kunnen laten erven, vermaakt u hem het schilderij daardoor het beste vrij van recht.

Nico van Scheijndel houdt zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel