Vrouw krijgt schenking terug na scheiding

Een gescheiden vrouw die tijdens haar huwelijk schenkingen met uitsluiting heeft ontvangen, krijgt dit geld volledig terug. Het echtpaar was in gemeenschap van goederen getrouwd en de vrouw had het geld direct na ontvangst overgemaakt naar de gezamenlijke rekening.

De zaak is tot de Hoge Raad uitgevochten. Het echtpaar was in 1985 in gemeenschap van goederen getrouwd. De vrouw heeft driemaal een schenking van tienduizend euro gekregen onder een uitsluitingsclausule, waarbij het geschonken bedrag geacht wordt niet in de gemeenschap te vallen. De vrouw maakte het geld iedere keer direct na ontvangst over naar de gezamenlijke rekening. Na dertig jaar huwelijk zijn de partners gescheiden. Na de verkoop van de gezamenlijke woning is dertigduizend euro overwaarde apart gezet, omdat beide ex-partners van mening verschilden van wie dat bedrag was. De vrouw vond dat het haar geld was, haar ex-man vond dat iedere partner recht had op de helft.

Hoger beroep

Bij de rechtbank kreeg de vrouw gelijk. Zij kon met succes een beroep doen op de uitsluitingsclausule. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof dat de gezamenlijke bankrekening tot de huwelijksgemeenschap behoorde. Dat is inclusief de dertigduizend euro aan schenkingen. Volgens de vrouw waren de schenkingen geïnvesteerd in verbouwingen, waardoor het huis in waarde steeg. Het hof is niet overtuigd van die investeringen.

Ook de Hoge Raad vindt dat de schenkingen door storting op de gezamenlijke rekening deel zijn gaan uitmaken van het gemeenschapsvermogen. Maar, de vrouw krijgt daardoor in principe recht op een vergoeding uit de gemeenschap. Mochten uit het gemeenschapsvermogen privéschulden van de vrouw zijn betaald, dan moet zij dat aan de gemeenschap vergoeden. Daarvan is hier geen sprake. De ex-man heeft gezegd dat de schenkingen zijn besteed aan het huishouden en vakanties. Dat zijn uitgaven voor de gemeenschap, zodat de vrouw recht blijft houden op een vergoeding van de dertigduizend euro. Bij de echtscheiding heeft zij recht op het geld.

Bron(nen):
Trefwoorden: